Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Thêm Professional Email của tôi vào Email Samsung trên Android


Bước 5 trong loạt bài Thiết lập tài khoản Professional Email.

Thêm tài khoản Professional Email vào ứng dụng Email của Samsung trên thiết bị Android. Sau đó, bạn có thể gửi và nhận email doanh nghiệp từ điện thoại của mình.

 1. Mở ứng dụng Email của bạn.
  Phong bì trắng trên nền đỏ có chữ Email ghi bên dưới
  • Người dùng mới: bạn sẽ thấy Cài đặt Email.
  • Người dùng đang hiện hoạt: vui lòng chọn Ba đường kẻ ngang chồng nhau Menu, chạm vào Cài đặt và chọnThêm tài khoản.
 2. Trên màn hình Cài đặt email, vui lòng chọn Khác.
  Chọn Khác để cài đặt tùy chọn email
 3. Nhập Địa chỉ emailMật khẩu của bạn rồi chạm vào Đăng nhập.
  Nhập địa chỉ email, mật khẩu và chạm vào đăng nhập

Ứng dụng Email Samsung của bạn sẽ tự động phát hiện các cài đặt tài khoản email của bạn và tải email của bạn.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.