Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Thêm Professional Email của tôi vào Gmail trên Google Pixel


Bước 5 trong loạt bài Thiết lập tài khoản Professional Email.

Thêm tài khoản Professional Email vào Gmail trên Google Pixel của bạn. Sau đó, bạn có thể gửi và nhận email doanh nghiệp từ điện thoại của mình.

 1. Hãy mở ứng dụng Gmail.
  • Người dùng mới: Thêm một địa chỉ email.
   Chạm vào thêm tài khoản email
  • Người dùng đang hiện hoạt: Bạn hãy chọn Tài khoản và chạm vào Thêm tài khoản khác.
   Chạm vào thêm Tài khoản
 2. Trên màn hình Cài đặt Email, vui lòng chọn Khác.
  Chọn tùy chọn Khác trên Cài đặt tài khoản
 3. Nhập email của bạn và chạm vào Tiếp theo.
  Nhập địa chỉ email của bạn và chạm vào Tiếp theo
 4. Nhập Mật khẩu của bạn và chạm vào Tiếp theo.
  Nhập Mật khẩu và chạm vào Tiếp theo
 5. Chọn loại tài khoản, chạm vào Cá nhân (IMAP). (Ngoài ra, bạn cũng có thể cấu hình email của mình bằng cách sử dụng POP3.)
 6. Chỉnh sửa tên Máy chủ Đến thành imap.secureserver.net và chạm vào Tiếp theo.
  Chỉnh sửa Máy chủ IMAP Đến
 7. Chỉnh sửa tên Máy chủ SMTP gửi đi thành smtpout.secureserver.net và chạm vào Tiếp theo.
  Chỉnh sửa SMTP Đi
 8. Vui lòng chọn tùy chọn Tài khoản của bạn, rồi chạm vào Tiếp theo.
  Chọn tùy chọn Tài khoản
 9. Cập nhật tên Tài khoảnTên của bạn. Chạm vào Tiếp theo.
 10. Gmail sẽ đưa bạn trở lại màn hình cài đặt. Chạm vào Đưa tôi đến Gmail để truy cập hộp thư đến email của bạn.
  Đưa tôi đến Gmail

Email đã có trên Google Pixel của bạn và mọi thứ đã hoàn tất. Để thêm email của bạn vào thiết bị khác, bạn hãy chạm vào Trước đó. Nếu bạn đã hoàn tất, hãy thực hiện bước kế tiếp.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.