Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Thêm Professional Email của tôi vào Outlook (Mac)


Bước 5 trong loạt bài Thiết lập tài khoản Professional Email.

Thêm tài khoản Professional Email của bạn vào Outlook cho Mac. Sau đó, bạn có thể gửi và nhận email doanh nghiệp từ máy Mac của mình.

 1. Mở Outlook cho Mac.
  • Người dùng mới: Bạn sẽ thấy màn hình Thiết lập email của bạn.
  • Người dùng đang hiện hoạt: Chọn Công cụ > Tài khoản > Thêm (+) > Tài khoản mới.
   Thêm và chọn Thêm tài khoản
 2. Nhập địa chỉ email của bạn và chọn Tiếp tục. (Nếu Outlook cho Mac không thể tự động phát hiện tài khoản của bạn, vui lòng chọn IMAP/POP.)
  Nhập địa chỉ email của bạn
 3. Nhập mật khẩu Professional Email của bạn và chọn Thêm tài khoản.
  Nhập mật khẩu
 4. Chọn Hoàn tất. Outlook sẽ xác minh cài đặt tài khoản Professional Email của bạn và tải hộp thư đến. Nếu có nhiều tài khoản email, bạn sẽ cần thoát khỏi Tài khoản để xem hộp thư đến.
  Hoàn tất

Xử lý sự cố

Kiểm tra máy chủ IMAP và cài đặt cổng xem có chính xác không và chọn Thêm tài khoản.

 • Máy chủ đến IMAP: imap.secureserver.net
 • Cổng SSL: 993
 • Máy chủ đi SMTP: smtpout.secureserver.net
 • Cổng SSL: 465 (hay 587)
Nhấp vào hoàn tất


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.