Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Thêm Professional Email của tôi vào Outlook (Windows)


Bước 5 trong loạt bài Thiết lập tài khoản Professional Email.

Thêm tài khoản Professional Email vào Outlook 2016 cho Windows. Sau đó, bạn có thể gửi và nhận email doanh nghiệp từ Outlook trên máy tính Windows của mình.

 1. Mở Outlook 2016.
  • Người dùng mới: Bạn sẽ thấy mục Thiết lập email của bạn.
  • Người dùng đang hiện hoạt: Chọn Tập tin sau đó + Thêm tài khoản.
 2. Trên trang Thêm tài khoản, chọn Tài khoản email. Sau đó, thêm thông tin đăng nhập tài khoản email Chuyên nghiệp. (Tên người dùng và mật khẩu GoDaddy sẽ không dùng được để thiết lập email.)
  • Tên của bạn: Tên được hiển thị là tên người gửi của bạn
  • Địa chỉ email: Địa chỉ Email chuyên nghiệp
  • Mật khẩu và Nhập lại mật khẩu: Mật khẩu Email chuyên nghiệp
  Nhấp vào tiếp theo
 3. Chọn Tiếp theo. Outlook sẽ xác minh cài đặt tài khoản Email chuyên nghiệp của bạn và tải hộp thư đến.
  Thông báo tài khoản được cấu hình thành công
 4. Chọn Hoàn tất. Nếu có nhiều tài khoản email, bạn sẽ cần thoát khỏi Tài khoản để xem hộp thư đến mới.

Xử lý sự cố


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.