Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Thêm Professional Email của tôi vào Thư (Mac)


Bước 5 trong loạt bài Thiết lập tài khoản Professional Email.

Thêm tài khoản Professional Email của bạn vào Apple Mail. Sau đó, bạn có thể gửi và nhận email doanh nghiệp từ máy Mac của mình.

 1. Mở Apple Mail.
  • Người dùng mới: Bạn sẽ thấy màn hình Chọn một nhà cung cấp tài khoản thư...
  • Người dùng đang hiện hoạt: Chọn ThưThêm tài khoản. Bạn sẽ thấy màn hình Chọn một nhà cung cấp tài khoản thư...
   Thư và Thêm tài khoản
 2. Chọn Tài khoản thư khácTiếp tục.
  Tài khoản thư khác và Tiếp tục
 3. Nhập Tên, Địa chỉ EmailMật khẩu của bạn. Bạn sẽ cần nhập địa chỉ Email chuyên nghiệp và mật khẩu của mình (thông tin đăng nhập GoDaddy sẽ không dùng được ở đây).
 4. Chọn Đăng nhập.
  Nhập thông tin chi tiết email.
 5. Nhập các cài đặt Máy chủ thư và chọn Đăng nhập.
  • Máy chủ thư đến: imap.secureserver.net
  • Máy chủ thư đi: smtpout.secureserver.net
  Nhập các cài đặt máy chủ thư
 6. Chọn Hoàn tất. Apple Mail sẽ xác minh cài đặt tài khoản Email chuyên nghiệp của bạn và tải email.
  Hoàn tất

Thông tin thêm

Nếu bạn có nhiều hơn một tài khoản Apple Mail, vui lòng chọn Hộp thư đến và chọn tài khoản email mới để xem hộp thư đến của bạn.
Hoàn tất


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.