Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Thêm Professional Email của tôi vào Thư trên iPhone hoặc iPad


Bước 5 trong loạt bài Thiết lập tài khoản Professional Email.

Thêm tài khoản Professional Email vào ứng dụng Mail trên thiết bị chạy iOS. Sau đó, bạn có thể gửi và nhận email doanh nghiệp từ iPhone hoặc iPad của mình.

 1. Vui lòng mở Cài đặt. trên iPhone hay iPad của bạn.
 2. Vui lòng chạm vào Thư > Tài khoản. (Tùy theo phiên bản iOS của bạn, bạn có thể cần chạm vào Mật khẩu & Tài khoản.)
  Trong Thư, chạm vào Tài khoản
 3. Chạm vào Thêm tài khoản.
  Trong Mail, chạm vào Tài khoản
 4. Vui lòng chọn loại tài khoản khác.
  Chạm vào Khác
 5. Chạm vào Thêm tài khoản thư.
  Chạm vào Thêm tài khoản Thư
 6. Nhập vào chi tiết tài khoản, và chạm vào Tiếp theo.
  Nhập vào chi tiết tài khoản, và chạm vào Tiếp theo
 7. Chạm vào IMAP.
 8. Bên dưới Tài khoản mới, trong phần Máy chủ thư đến bạn hãy nhập:
  • Tên máy chủimap.secureserver.net
  • Tên người dùngMật khẩu Professional Email của bạn
 9. Trong phần Máy chủ thư đi, bạn hãy nhập:
  • Tên máy chủsmtpout.secureserver.net
  • Tên người dùngMật khẩu Professional Email của bạn
 10. Chạm vào Tiếp theo. Ứng dụng Thư của bạn sẽ phát hiện các cài đặt tài khoản và tải email của bạn.
 11. Thoát khỏi Cài đặt ứng dụng và chạm vào Thư để mở ứng dụng.

Xử lý sự cố

Nếu ứng dụng Thư không phát hiện tài khoản email của bạn, vui lòng chạm vào Wi-Fi và tắt chuyển đổi, sau đó thực hiện lại các bước này. Khi hoàn tất, bạn có thể bật lại Wi-Fi.
Chạm vào WiFi và gạt để tắt


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.