Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Thêm Professional Email của tôi vào Email Samsung trên Android


Bước 5 trong loạt bài Thiết lập tài khoản Professional Email.

Thêm tài khoản Professional Email vào ứng dụng Email của Samsung trên thiết bị Android. Sau đó, bạn có thể gửi và nhận email doanh nghiệp từ điện thoại của mình.

 1. Mở ứng dụng Email của bạn.
  Phong bì trắng trên nền đỏ có chữ Email ghi bên dưới
  • Người dùng mới: bạn sẽ thấy Cài đặt Email.
  • Người dùng đang hiện hoạt: vui lòng chọn Ba đường kẻ ngang chồng nhau Menu, chạm vào Cài đặt và chọnThêm tài khoản.
 2. Trên màn hình Cài đặt email, vui lòng chọn Khác.
  Chọn Khác để cài đặt tùy chọn email
 3. Vui lòng nhập Địa chỉ emailMật khẩu, rồi chạm vào Đăng nhập.
  Nhập địa chỉ email, mật khẩu và chạm vào đăng nhập

Ứng dụng Email Samsung của bạn sẽ tự động phát hiện các cài đặt tài khoản email của bạn và tải email của bạn.

Thông tin thêm