Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Thêm Professional Email của tôi vào Gmail trên Android


Bước 5 trong loạt bài Thiết lập tài khoản Professional Email.

Thêm tài khoản Professional Email vào Gmail trên Google Pixel hay thiết bị Android khác. Sau đó, bạn có thể gửi và nhận email doanh nghiệp từ thiết bị Android của mình.

 1. Hãy mở ứng dụng Gmail.
  • Nếu bạn mới sử dụng Gmail, hãy chạm vào Thêm địa chỉ email.
   Chạm vào thêm địa chỉ email
  • Nếu đã có tài khoản Gmail, ở phía trên bên phải, vui lòng chạm vào hồ sơ và Thêm tài khoản khác.
   Chạm vào thêm tài khoản
 2. Bên dưới Cài đặt email, vui lòng chạm vào Khác.
  Khác
 3. Vui lòng nhập địa chỉ Professional Email của bạn và chạm vào Tiếp theo.
  Nhập địa chỉ email của bạn và chạm vào Tiếp theo
 4. Đối với loại tài khoản, vui lòng chạm vào Cá nhân (IMAP). (POP cá nhân cũng dùng được nhưng các hướng dẫn này sử dụng IMAP.)
 5. Vui lòng nhập mật khẩu của bạn và chạm vào Tiếp theo.
 6. Vui lòng chỉnh sửa máy chủ đến imap.secureserver.net và chạm vào Tiếp theo.
  Chỉnh sửa Máy chủ IMAP Đến
 7. Chỉnh sửa máy chủ SMTP đi thành smtpout.secureserver.net và chạm vào Tiếp theo.
  Chỉnh sửa SMTP Đi
 8. Vui lòng chọn Tùy chọn Tài khoản và chạm vào Tiếp theo.
  Chọn Tùy chọn tài khoản
 9. Vui lòng cập nhật Tên tài khoảnTên của bạn (tên sẽ xuất hiện trên email được gửi đi). Vui lòng chạm vào Tiếp theo để hoàn tất cài đặt và quay trở lại hộp thư đến của bạn.
  Nhập tên của bạn

Professional Email đã có trên thiết bị Android của bạn và mọi thứ đã hoàn tất!

Xem thêm thông tin