Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Thêm Professional Email của tôi vào Gmail trên iPhone hoặc iPad


Bước 5 trong loạt bài Thiết lập tài khoản Professional Email.

Thiết lập Professional Email trên Gmail cho iPhone hoặc iPad của bạn. Sau đó, bạn có thể gửi và nhận email doanh nghiệp ngay khi di chuyển.

 1. Hãy mở ứng dụng Gmail.
  • Nếu bạn mới sử dụng Gmail, hãy chạm vào Đăng nhập.
   Biểu tượng phong bì màu đỏ và trắng của Gmail phía trên nút đăng nhập
  • Nếu bạn đã có tài khoản email khác trong Gmail, hãy chạm vào Hồ sơ > Thêm tài khoản khác.
   Biểu tượng hồ sơ ở phía trên bên phải với tùy chọn thêm tài khoản khác
 2. Bên dưới Thiết lập email, chạm vào Khác (IMAP).
  Phong bì màu trắng ở bên trái mục Khác (IMAP) trong danh sách chương trình email
 3. Nhập địa chỉ email của bạn và chạm vào Tiếp theo.
 4. Bên dưới Cài đặt máy chủ đến, nhập mật khẩu email của bạn. Đối với Máy chủ IMAP, nhập imap.secureserver.net. CổngLoại bảo mật phải được giữ nguyên.
  Cài đặt máy chủ đến hiển thị cổng là 993 và loại bảo mật là SSL/TLS
 5. Chạm vào Tiếp theo.
 6. Bên dưới Cài đặt máy chủ đi, nhập mật khẩu email của bạn. Đối với Máy chủ SMTP, nhập smtpout.secureserver.net. CổngLoại bảo mật không được thay đổi.
  Cài đặt máy chủ đi hiển thị cổng là 465 và loại bảo mật là SSL/TLS
 7. Chạm vào Tiếp theo.
 8. Nhập tên bạn muốn xuất hiện trong các email gửi đi, chẳng hạn như tên doanh nghiệp của bạn. Chạm vào Tiếp theo.

Giờ Professional Email đã có trên iPhone hoặc iPad của bạn. Chuyển sang bước tiếp theo để gửi email.

Xem thêm thông tin