Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Professional Email Trợ giúp

Add my Professional Email to Outlook (Mac)


Step 5 of the Set up my Professional Email series.

Add your Professional Email account to Outlook for Mac. Then you can send and receive business emails from your Mac.

 1. Open Outlook for Mac.
  • New users: You'll see the Set Up Your Email screen.
  • Existing users: Select Tools > Accounts > Add (+) > New Account.
   Add and select Add Account
 2. Enter your email address and select Continue. (If Outlook for Mac can't auto-discover your account, select IMAP/POP.)
  Enter your email address
 3. Enter your Professional Email password and select Add Account.
  Enter password
 4. Select Done. Outlook will verify your Professional Email account settings and load your inbox. If you have more than one email account, you'll need to exit Accounts to see your inbox.
  Done

Troubleshooting

Check that your IMAP server and port settings are correct and select Add Account.

 • IMAP incoming server: imap.secureserver.net
 • SSL port: 993
 • SMTP outgoing server: smtpout.secureserver.net
 • SSL port: 465 (or 587)
Click done

Liên quan đến cộng đồng

PaulGreen's Avatar
Safari keychain password

1 Câu trả lời

Last posted over 4 years ago.

Scott0917's Avatar
Fantastical 2

1 Câu trả lời

Last posted over 2 years ago.

Erkki's Avatar
Oops, I deleted email from my Mac

2 Câu trả lời

Last posted almost 4 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng