Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Thêm Professional Email của tôi vào Outlook trên iPhone hoặc iPad


Bước 5 trong loạt bài Thiết lập tài khoản Professional Email.

Thêm tài khoản Professional Email vào Outlook cho iOS. Sau đó, bạn có thể gửi và nhận email doanh nghiệp từ iPhone hoặc iPad của mình.

 1. Mở Outlook. (Bạn không có ứng dụng này? Tải xuống tại iTunes App Store. Sau đó, chạm vào Bắt đầu, chọn các tùy chọn của bạn và chuyển đến bước 4.)
 2. Vui lòng chạm vào Menu > Nút bánh răng Cài đặt.
  Chạm vào biểu tượng Menu có hình ngôi nhà
 3. Vui lòng chạm vào Thêm Tài khoản Thư > Thêm Tài khoản Thư.
  Thêm một tài khoản email
 4. Nhập địa chỉ Professional Email của bạn và chạm vào Thêm tài khoản.
  Nhập địa chỉ email và chạm vào thêm tài khoản
 5. Nhập:
  • Mật khẩu: Mật khẩu Professional Email.
  • Tên hiển thị: Tên đầy đủ hoặc tên doanh nghiệp.
  • Mô tả: Tùy vào bạn (trường tùy chọn).
 6. Chạm vào Đăng nhập. Outlook cho iPhone sẽ tự động phát hiện các cài đặt tài khoản email của bạn và tải hộp thư đến. Nếu không, xem phần Khắc phục sự cố của bài viết bên dưới.
  Nhập thông tin chi tiết email
 7. Nếu bạn không thấy email nào trong Hộp thư đến, hãy thử chọn sang Khác. Hoặc nếu bạn có nhiều tài khoản email trên Outlook, hãy sử dụng các biểu tượng trong Hộp thư đến để chuyển đổi giữa các tài khoản.
  Nhập thông tin máy chủ IMAP và SMTP
 8. Sau khi Hộp thư đến tải trong Outlook, hãy tự gửi cho mình một email thử nghiệm để xác nhận địa chỉ email của bạn đã sẵn sàng.

Xử lý sự cố

Nếu Outlook không thể tự động phát hiện tài khoản email của bạn, hãy chọn sang Cài đặt nâng cao, xem lại và chỉnh sửa các cài đặt cổng và máy chủ của bạn. Sau đó chạm vào Đăng nhập.

A) Máy chủ thư đến IMAP: imap.secureserver.net:993
B) Mật khẩu IMAP: Mật khẩu email trong không gian làm việc
C) Máy chủ thư đi SMTP: smtpout.secureserver.net:465 (thử thay bằng cổng 587)
D) Mật khẩu SMTP: Mật khẩu email trong không gian làm việc
Nhập cài đặt máy chủ và cổng IMAP và SMTP

Thông tin thêm