Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Thêm Professional Email của tôi vào Outlook trên thiết bị Android


Bước 5 trong loạt bài Thiết lập tài khoản Professional Email.

Thêm tài khoản Professional Email của bạn vào Outlook cho Android. Sau đó, bạn có thể gửi và nhận email doanh nghiệp từ điện thoại của mình.

 1. Mở ứng dụng Outlook.
  • Người dùng mới: Chạm vào Bắt đầu.
  • Người dùng sẵn có: Mở phần Cài đặt > Chạm vào Thêm tài khoản > Chạm vào Thêm tài khoản email.
 2. Nhập địa chỉ email và chạm vào Tiếp tục.
 3. Chọn IMAP. Ngoài ra, bạn có thể dùng hướng dẫn của Microsoft để thêm địa chỉ email POP vào Outlook cho iOS hoặc Android.
  Chọn IMAP
 4. Nhập mật khẩu email của bạn và Tên hiển thị. Bạn có thêm một mô tả cho tài khoản của mình, chẳng hạn như tên công ty bạn.
 5. Chạm vào Nút dấu kiểm, Outlook sẽ tự động phát hiện thông tin tài khoản email của bạn.
  Nhập thông tin xác thực, chạm vào nút dấu kiểm
 6. Nếu đây là tài khoản email đầu tiên của bạn trên Outlook cho Android, bạn sẽ được hỏi nếu muốn thêm tài khoản khác. Chạm vào Bỏ qua để xem hộp thư đến của email Outlook. Nếu đây không phải là tài khoản đầu tiên của bạn, bạn sẽ thấy hộp thư đến email của mình.
  Thêm tài khoản khác hay đi đến hộp thư đến

Email đã có trên Android của bạn và mọi thứ đã hoàn tất. Nếu bạn muốn thêm email của mình vào thiết bị khác, hãy nhấp vào Trước đó. Nếu bạn đã hoàn tất, hãy thực hiện bước kế tiếp.

Xử lý sự cố

Bật tắt sang Cài đặt Nâng cao và kiểm tra các cài đặt cổng và máy chủ.

 • (A) Máy chủ đến IMAP: imap.secureserver.net:993
 • (B) Mật khẩu IMAP: Mật khẩu tài khoản email trong không gian làm việc
 • (C) Máy chủ đi SMTP: smtpout.secureserver.net:465 (hãy thử 587 nếu 465 không hoạt động)
 • (D) Mật khẩu SMTP: Mật khẩu tài khoản email trong không gian làm việc
 • (E) Chạm vào Nút dấu kiểm để thêm tài khoản của bạn
  Thêm cài đặt máy chủ và cổng