Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Professional Email Trợ giúp

Add my Professional Email to Outlook (Windows)


Step 5 of the Set up my Professional Email series.

Add your Professional Email account to Outlook 2016 for Windows. Then you can send and receive business emails from Outlook on your Windows PC.

 1. Open Outlook 2016.
  • New users: You'll see Set Up Your Email.
  • Existing users: Select File then + Add Account.
 2. On the Add Account page, select E-mail Account. Then add your Professional email account credentials. (Your GoDaddy username and password won't work for email setup.)
  • Your Name: The name displayed as your sender name
  • E-mail Address: Professional Email address
  • Password and Retype Password: Professional Email password
  Click next
 3. Select Next. Outlook will verify your Professional Email account settings and load your inbox.
  Account successfully configured message
 4. Select Finish. If you have more than one email account, you'll need to exit Accounts to see your new inbox.

Troubleshooting

Liên quan đến cộng đồng

wfn's Avatar
Email Question

1 Câu trả lời

Last posted about 3 years ago.

eLogitell's Avatar
DKIM for Professional Email

1 Câu trả lời

Last posted over 1 year ago.

tjs3's Avatar
Questions on upgrading to proffesional email

1 Câu trả lời

Last posted over 3 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng