Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Thêm Professional Email của tôi vào Thư (Mac)


Bước 5 trong loạt bài Thiết lập tài khoản Professional Email.

Thêm tài khoản Professional Email của bạn vào ứng dụng Thư. Sau đó, bạn có thể gửi và nhận email doanh nghiệp từ máy Mac của mình.

 1. Mở ứng dụng Thư.
  • Nếu bạn mới sử dụng Thư: Bạn sẽ thấy màn hình Chọn một nhà cung cấp tài khoản thư...
  • Nếu bạn đã dùng Thư: Chọn ThưThêm tài khoản. Bạn sẽ thấy màn hình Chọn một nhà cung cấp tài khoản thư...
   Thư và Thêm tài khoản
 2. Chọn Tài khoản thư khácTiếp tục.
  Tài khoản thư khác và Tiếp tục
 3. Vui lòng nhập Tên, Địa chỉ EmailMật khẩu của bạn. Bạn sẽ cần nhập địa chỉ và mật khẩu Professional Email của bạn (tên người dùng và mật khẩu GoDaddy sẽ không dùng được ở đây).
 4. Chọn Đăng nhập.
 5. Chọn IMAP làm Loại tài khoản rồi nhập Cài đặt máy chủ thư:
  • Máy chủ thư đến: imap.secureserver.net
  • Máy chủ thư đi: smtpout.secureserver.net
  Nhập các cài đặt máy chủ thư
 6. Lưu ý: Bên trên cài đặt Máy chủ thư, bạn sẽ nhìn thấy trường Tên người dùng. Trường này được điền tự động nên bạn không cần nhập bất kỳ thông tin nào

 7. Chọn Đăng nhập.

  Lưu ý: Nếu máy chủ email không được tự động tìm thấy, bạn có thể thấy một thông báo lỗi cho biết "Không thể xác thực tên tài khoản hoặc mật khẩu." Bạn đừng lo, điều này là bình thường. Bạn vẫn có thể tiếp tục bằng cách chọn Đăng nhập.

 8. Chọn Hoàn tất. Mail sẽ xác minh cài đặt tài khoản Email Chuyên nghiệp và tải email của bạn.
  Hoàn tất

Thông tin thêm

Nếu bạn có nhiều tài khoản Thư, vui lòng chọn Hộp thư đến và chọn tài khoản email mới để xem hộp thư đến của bạn.