Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Thêm Professional Email của tôi vào Thư (Mac)


Bước 5 trong loạt bài Thiết lập tài khoản Professional Email.

Thêm tài khoản Professional Email của bạn vào ứng dụng Thư. Sau đó, bạn có thể gửi và nhận email doanh nghiệp từ máy Mac của mình.

 1. Mở ứng dụng Thư.
  • Nếu bạn mới sử dụng Thư: Bạn sẽ thấy màn hình Chọn một nhà cung cấp tài khoản thư...
  • Nếu bạn đã dùng Thư: Chọn ThưThêm tài khoản. Bạn sẽ thấy màn hình Chọn một nhà cung cấp tài khoản thư...
   Thư và Thêm tài khoản
 2. Chọn Tài khoản thư khácTiếp tục.
  Tài khoản thư khác và Tiếp tục
 3. Vui lòng nhập Tên, Địa chỉ EmailMật khẩu của bạn. Bạn sẽ cần nhập địa chỉ và mật khẩu Professional Email của bạn (tên người dùng và mật khẩu GoDaddy sẽ không dùng được ở đây).
 4. Chọn Đăng nhập.
  Nhập thông tin chi tiết email
 5. Nhập các cài đặt Máy chủ thư và chọn Đăng nhập.
  • Máy chủ thư đến: imap.secureserver.net
  • Máy chủ thư đi: smtpout.secureserver.net
  Nhập các cài đặt máy chủ thư
 6. Lưu ý: Nếu máy chủ email không tìm thấy tự động được, bạn có thể thấy một thông báo lỗi. Điều này là bình thường.

 7. Chọn Hoàn tất. Ứng dụng Thư sẽ xác minh cài đặt tài khoản Professional Email và tải email của bạn.
  Hoàn tất

Thông tin thêm

Nếu bạn có nhiều tài khoản Thư, vui lòng chọn Hộp thư đến và chọn tài khoản email mới để xem hộp thư đến của bạn.