Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Thêm Professional Email của tôi vào Thunderbird


Bước 5 trong loạt bài Thiết lập tài khoản Professional Email.

Thêm tài khoản Professional Email vào Thunderbird cho Mac hoặc máy tính Windows. Sau đó, bạn có thể gửi và nhận email doanh nghiệp từ máy tính của mình.

 1. Mở Thunderbird .
  • Nếu bạn là người dùng mới: Trang cài đặt email sẽ tự động mở ra.
  • Nếu bạn là người dùng sẵn có: Ở góc trên bên phải, hãy chọn menu chọn menu. Chọn Cài đặt tài khoản > Thao tác tài khoản > Thêm tài khoản thư.
 2. Nhập tên đầy đủ của bạn, Địa chỉ emailMật khẩu rồi chọn Tiếp tục.
  Nhập tên, địa chỉ email và mật khẩu
 3. Chọn IMAP rồi chọn Xong. (Bạn cũng có thể cấu hình email bằng POP3.)
  Chọn IMAP và nhấp vào xong

Xử lý sự cố

Nếu Thunderbird không tìm thấy tài khoản email của bạn, vui lòng chọn Cấu hình thủ công. Bạn hãy xem lại cài đặt máy chủ và cổng của bạn:

 • Tên máy chủ lưu trữ: imap.secureserver.net
 • Cổng 993 (SSL/TLS)
 • Hình thức bảo mật kết nối: SSL/TLS
 • Phương thức xác thực Mật khẩu bình thường
 • Tên máy chủ lưu trữ: smtpout.secureserver.net
 • Cổng: 465 hoặc 587
 • Hình thức bảo mật kết nối: SSL/TLS
 • Phương thức xác thực Mật khẩu bình thường

Chỉnh sửa tên máy chủ và cổng cho máy chủ