Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Professional Email Trợ giúp

Add my Professional Email to Thunderbird


Step 5 of the Set up my Professional Email series.

Add your Professional Email account to Thunderbird for Mac or Windows PC. Then you can send and receive business emails from your computer.

 1. Open Thunderbird. Under Set up an account select Email.
  In set up account, select Email
 2. Enter Your name, Email address and Password.
  Enter name, email address and password
 3. Select Continue.
  Click continue
 4. Select IMAP (remote folders) and Done. (Or, you can configure your email using POP3.)
  Select IMAP and click done

Troubleshooting

If Thunderbird can't find your email account, select Manual config. Review your server and port settings:

 • Server hostname (incoming): imap.secureserver.net
 • Port (incoming): 993 (SSL/TLS)
 • Server hostname (outgoing): smtpout.secureserver.net
 • Port (outgoing): 465 (SSL/TLS) or 587 (SSL/TLS)

Edit your server hostnames and ports

Liên quan đến cộng đồng

wfn's Avatar
Email Question

1 Câu trả lời

Last posted about 3 years ago.

eLogitell's Avatar
DKIM for Professional Email

1 Câu trả lời

Last posted over 1 year ago.

tjs3's Avatar
Questions on upgrading to proffesional email

1 Câu trả lời

Last posted over 3 years ago.

gsc1ugs's Avatar
Add Mail to Thunderbird

1 Câu trả lời

Last posted 6 months ago.

burakinaru7's Avatar
SETUP EMAIL WITH NAMECHEAP

1 Câu trả lời

Last posted over 3 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng