Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Thêm Professional Email của tôi vào Thunderbird


Bước 5 trong loạt bài Thiết lập tài khoản Professional Email.

Thêm tài khoản Professional Email vào Thunderbird cho Mac hoặc máy tính Windows. Sau đó, bạn có thể gửi và nhận email doanh nghiệp từ máy tính của mình.

 1. Mở Thunderbird. Bên dưới Cài đặt một tài khoản vui lòng chọn Email.
  Trong cài đặt một tài khoản, vui lòng chọn Email
 2. Nhập Tên, Địa chỉ emailMật khẩu của bạn.
  Nhập tên, địa chỉ email và mật khẩu
 3. Chọn Tiếp tục.
  Nhấp vào tiếp tục
 4. Chọn IMAP (thư mục từ xa) và nhấp vào Hoàn tất. (Bạn cũng có thể cấu hình email bằng POP3.)
  Vui lòng chọn IMAP và nhấp vào hoàn tất

Xử lý sự cố

Nếu Thunderbird không tìm thấy tài khoản email của bạn, vui lòng chọn Cấu hình thủ công. Bạn hãy xem lại cài đặt máy chủ và cổng của bạn:

 • Tên Máy chủ (đến): imap.secureserver.net
 • Cổng (đến): 993 (SSL/TLS)
 • Tên Máy chủ (đi): smtpout.secureserver.net
 • Cổng (đi): 465 (SSL/TLS) hay 587 (SSL/TLS)

Chỉnh sửa tên máy chủ và cổng cho máy chủ