Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email trong không gian làm việc Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm quy tắc để lọc thư

Thiết lập Webmail trong không gian làm việc để tự động lọc email của bạn vào các thư mục dựa trên các quy tắc mà bạn đã đặt.

  1. Đăng nhập vào tài khoản Email trong không gian làm việc của bạn và mở sản phẩm. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập?)
  2. Từ menu Cài đặt , chọn Bộ lọc thư .
  3. NhấpThêm mới.
  4. Chọn quy tắc dựa trên một trong các trường của email, nhập giá trị để kích hoạt bộ lọc, chọn thư mục cần chuyển email đến, rồi nhấp vào OK .

Để thay đổi mức ưu tiên của quy tắc lọc, hãy nhấp vào mũi tên lên hoặc xuống bên cạnh quy tắc.

Để sửa hoặc xóa một quy tắc lọc, từ cột Hành động , nhấp vào Chỉnh sửa hoặc Xóa .

Xem thêm thông tin