Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm sản phẩm kỹ thuật số

Trong Cửa hàng trực tuyến Websites + Marketing, bạn có thể muốn cung cấp các sản phẩm kỹ thuật số, chẳng hạn như tài liệu, video hoặc tập tin âm thanh có thể tải xuống. Các trang Websites + Marketing có thể có cả sản phẩm kỹ thuật số và sản phẩm vật lý, được giao cho khách hàng của bạn.

Lưu ý: Thiết bị di động không thể thêm sản phẩm kỹ thuật số.

 1. Vu lòng truy cập vào trang sản phẩm của GoDaddy.
 2. Vui lòng cuộn xuống Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh website hoặc cửa hàng của bạn.
 3. Từ Bảng điều khiển, chọn Thương mại và trong Sản phẩm, chọn Sản phẩm .
  

Điều này sẽ không hiển thị cho en-US

 1. Vu lòng truy cập vào trang sản phẩm của GoDaddy.
 2. Vui lòng cuộn xuống Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh website hoặc cửa hàng của bạn.
 3. Từ Bảng điều khiển, đi đến Cửa hàng , rồi đến Sản phẩm .
 1. Chọn nút Thêm để thêm sản phẩm mới.
 2. Chọn loại sản phẩm Video / Kỹ thuật số .
  Chọn nút Kỹ thuật số
 3. Bắt đầu bằng cách nhập Tên sản phẩm và Giá , đây là những trường bắt buộc. Điền vào các trường còn lại nếu cần.
  • Hình ảnh hoặc video : Các sản phẩm có hình ảnh sẽ hấp dẫn hơn. Chọn một trong hai nút và duyệt đến tập tin bạn muốn sử dụng và chọn Mở .

   Lưu ý : Ảnh phải sử dụng định dạng .jpg, .jpeg, .gif hoặc .png và không được vượt quá 10MB mỗi ảnh. (Bạn có thể tải lên hình ảnh có kích thước lên tới 5000 x 5000 pixel, nhưng hiển thị tối đa của chúng sẽ là 1920 x 1080 pixel.)

  • Giá ưu đãi : Hiển thị giá ưu đãi với giá thông thường bị gạch bỏ
  • Danh mục thuế : Theo mặc định, danh mục được đặt thành Sản phẩm kỹ thuật số . Nếu sản phẩm phải chịu thuế, thay đổi các thiết lập menu để chuẩn hoặc chọn không chịu thuế.
  • Hiển thị : Chuyển nút gạt cho Hiển thị trên cửa hàng của tôi thành không để ẩn các mặt hàng theo mùa hoặc nếu bạn định hiển thị nhiều sản phẩm đồng thời sau đó.
  • Danh mục : Giúp khách hàng tìm thấy các mặt hàng dễ dàng hơn bằng cách tạo các danh mục, chẳng hạn như quần áo, đồ dùng gia đình, đồ chơi. Để biết thêm về cách tạo danh mục phụ, hãy xem Thêm danh mục sản phẩm .
 4. Sử dụng các tab để thêm nhiều chi tiết hơn và cung cấp sản phẩm kỹ thuật số.
  • Mô tả : Thêm chi tiết về sản phẩm.
  • Nội dung có thể tải về : Chọn Thêm tập tin . Sau khi thêm và đặt tên cho tập tin sản phẩm, hãy chọn Lưu để tải lên.

   Lưu ý : Bạn có thể tải lên tối đa 10 tập tin cho mỗi sản phẩm. Hầu hết các loại tập tin đều được phép (mp3, mp4, m4a, zip, csv, xls, v.v.) và mỗi loại không được lớn hơn 2 GB. Khách hàng của bạn sẽ nhận được một URL duy nhất cho mỗi tập tin và có thể tải tập tin xuống tối đa 3 lần.

  • Công cụ tìm kiếm : Tự động thêm liên kết trực tiếp đến sản phẩm này, bạn có thể chỉnh sửa liên kết này.
 5. Chọn Lưu khi đã hoàn tất hoặc chọn Lưu và thêm một sản phẩm khác để tiếp tục thêm sản phẩm.

  Lưu ý : Bạn có thể thêm không quá 5.000 sản phẩm vào Cửa hàng trực tuyến của mình - trong bất kỳ tổ hợp sản phẩm vật lý và kỹ thuật số nào. Bạn có thể tải lên hàng loạt không quá 100 sản phẩm mỗi lần. Mặc dù bạn có thể thêm hoặc nhập sản phẩm vào cửa hàng nhưng không có tùy chọn xuất.

 6. Đăng tải trang để các thay đổi của bạn hiển thị trực tuyến.

Xem bản trình diễn bao gồm thêm sản phẩm, hình ảnh sản phẩm, giá cả, thuế và giao hàng như một phần của loạt bài Hướng dẫn thêm cửa hàng trực tuyến vào website của bạn.

Thông tin thêm