Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm sản phẩm kỹ thuật số

Trong Cửa hàng trực tuyến Website Builder, bạn có thể muốn cung cấp các sản phẩm kỹ thuật số, chẳng hạn như tài liệu, video hoặc tập tin âm thanh có thể tải xuống. Bạn có thể có cả sản phẩm kỹ thuật số và sản phẩm vật lý , được chuyển đến khách hàng của bạn.

 1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Cuộn xuống Website Builder và chọn Quản lý bên cạnh website hoặc cửa hàng của bạn.
 3. Từ Bảng điều khiển, chọn Cửa hàng rồi chọn Sản phẩm .
 4. Chọn nút Thêm để thêm sản phẩm mới
 5. Chọn loại sản phẩm Video / Kỹ thuật số.
  Chọn nút Kỹ thuật số
 6. Bắt đầu bằng cách nhập Tên sản phẩmGiá , đây là những trường bắt buộc. Điền vào các trường còn lại nếu cần.
  • Hình ảnh hoặc video : Các sản phẩm có hình ảnh sẽ hấp dẫn hơn. Chọn một trong hai nút và duyệt đến tập tin bạn muốn sử dụng và chọn Mở .

   Lưu ý: Các ảnh phải sử dụng định dạng .jpg, .jpeg, .gif hoặc .png và không thể vượt quá 10MB mỗi ảnh. (Bạn có thể tải lên ảnh lên đến 5000x5000 pixel, nhưnghiển thị tối đa của chúng sẽ là 1920x1080 pixel.)

  • Giá ưu đãi : Hiển thị giá ưu đãi với giá thông thường bị gạch bỏ
  • Danh mục thuế : Theo mặc định, danh mục được đặt thành Sản phẩm kỹ thuật số . Nếu sản phẩm phải chịu thuế, thay đổi các thiết lập menu để chuẩn hoặc chọn không chịu thuế.
  • Khả năng hiển thị : Bỏ chọn Hiển thị trên cửa hàng để ẩn các mặt hàng theo mùa hoặc nếu bạn định hiển thị nhiều sản phẩm đồng thời sau đó.
  • Danh mục : Giúp khách hàng tìm thấy các mặt hàng dễ dàng hơn bằng cách tạo các danh mục, chẳng hạn như quần áo, đồ dùng gia đình, đồ chơi. Để biết thêm về cách tạo các danh mục phụ, hãy xem Thêm nhóm sản phẩm.
 7. Sử dụng các tab để thêm nhiều chi tiết hơn và cung cấp sản phẩm kỹ thuật số.
  • Mô tả : Thêm chi tiết về sản phẩm.
  • Nội dung có thể tải về : Chọn Thêm tập tin . Sau khi thêm và đặt tên cho tập tin sản phẩm, hãy chọn Lưu để tải lên.

   Lưu ý: Bạn có thể tải lên tối đa 10 tập tin cho mỗi sản phẩm và mỗi tập tin không được lớn hơn 2GB. Khách hàng của bạn sẽ nhận được một URL duy nhất cho mỗi tập tin và có thể tải tập tin xuống tối đa 3 lần.

  • Công cụ tìm kiếm : Tự động thêm liên kết trực tiếp đến sản phẩm này, bạn có thể chỉnh sửa liên kết này.
 8. Chọn Lưu khi đã hoàn tất hoặc chọn Lưu và thêm một sản phẩm khác để tiếp tục thêm sản phẩm.

  Lưu ý: Bạn có thêm không quá 5,000 sản phẩm cho Cửa hàng trực tuyến của mình — theo bất kỳ kết hợp sản phẩm vật lý và kỹ thuật số nào. Bạn có thể tải lên hàng loạt tối đa 100 sản phẩm cùng lúc. Bạn có thể thêm hoặc nhập sản phẩm cho cửa hàng của mình, nhưng sẽ không có tùy chọn xuất. (Các người dùng InstantPage không thể thêm nhiều hơn sáu sản phẩm vì không có tùy chọn tải lên hàng loạt.)

 9. Đăng tải trang để các thay đổi của bạn hiển thị trực tuyến.

Xem bản trình diễn bao gồm thêm sản phẩm, hình ảnh sản phẩm, giá cả, thuế và giao hàng như một phần của loạt bài Hướng dẫn thêm cửa hàng trực tuyến vào website của bạn.

Thông tin thêm