Trợ giúp

Cửa hàng trực tuyến Trợ giúp

Thêm sản phẩm

Bạn có thể thêm các sản phẩm và nhiều nội dung khác như ảnh, giá, SKU, danh mục hoặc mô tả chi tiết. Đặt các sản phẩm mới hoặc bán chạy nhất làm sản phẩm nổi bật. (Các trang mặt tiền cửa hàng không có sản phẩm thì có cách quản lý khác. Hãy xem

).

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn và mở bán sản phẩm. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập?)
 2. Ở phía trên cùng của màn hình, đi đến tab Sản phẩm và nhấp vào Tất cả sản phẩm.
  Nhấp vào Tất cả sản phẩm
 3. Trên tab Tất cả sản phẩm, nhấp vào Thêm sản phẩm.
 4. Nhập Tên sản phẩm.
 5. Để thêm ảnh sản phẩm, nhấp vào Thêm ảnh, duyệt đến ảnh rồi nhấp vào Mở. (Để biết giới hạn ảnh, hãy xem
  ).
  nhấp vào nút Thêm ảnh để thêm ảnh sản phẩm

  Lưu ý: Nhấp vào Thêm tiếp bên dưới ảnh chính để thêm tối đa 10 ảnh. Nhấp và kéo ảnh để sắp xếp, ảnh nằm ở đầu sẽ là ảnh chính. Để xóa ảnh, đưa con trỏ vào ảnh rồi nhấp vào biểu tượng thùng rác.
  Di chuột qua ảnh rồi nhấp vào biểu tượng thùng rác

 6. Nhập Giá.

  Lưu ý: Bạn có thể nhập Giá khuyến mãi luôn hoặc để sau. Trên trang Tìm mua của cửa hàng, giá khuyến mãi hiển thị ngay bên cạnh giá bán thông thường đã bị gạch ngang.

 7. Theo mặc định, với các sản phẩm mới, hộp kiểm Tính thuế đối với sản phẩm này đã được chọn sẵn. Nếu bạn không muốn thu thuế sản phẩm đó, hãy bỏ chọn hộp kiểm.
 8. Sử dụng trường SKU (Đơn vị lưu kho) để nhập một số duy nhất giúp theo dõi hàng tồn kho và quản lý các hóa đơn liên quan. (Nếu bạn đã nhập SKU, giá trị này sẽ hiển thị bên dưới trường đó nên chỉ cần nhấn Enter/Quay lại.)
  Nhập tên sản phẩm trong trường SKU
 9. Dùng Danh mục để phân loại sản phẩm vào danh mục sản phẩm có sẵn hoặc tạo danh mục mới.
  chọn danh mục sản phẩm
 10. Theo mặc định, với các sản phẩm mới, hộp kiểm Hiển thị trên cửa hàng đã được chọn sẵn. Điều này đảm bảo rằng các sản phẩm mới sẽ xuất hiện trong cửa hàng. Bỏ chọn hộp kiểm để ẩn sản phẩm không bán, ví dụ như các sản phẩm theo mùa.
 11. Tab Mô tả có một trường để mô tả sản phẩm, thêm siêu liên kết, thêm ảnh hoặc video. (Hãy xem
  ).
  Dùng Mô tả cho văn bản, liên kết, video
 12. Sau khi thêm sản phẩm, nhấp vào Lưu hoặc Lưu và thêm sản phẩm khác.
 13. Để quay lại danh sách tất cả sản phẩm, hãy nhấp vào tab Sản phẩm và chọn Tất cả sản phẩm.

Trang Tất cả sản phẩm cũng cho phép bạn cập nhật danh sách sản phẩm, sao chép trang sản phẩm để tiết kiệm thời gian xây dựng một trang tương tự hoặc xóa các trang mà bạn không còn cần nữa. Để thêm ảnh vào các trang không có sản phẩm, hãy xem

.

Các nút Sửa, Nhân bản, Xóa Các tùy chọn sản phẩm khác
Sửa sản phẩm Nhấp vào biểu tượng bút chì.
Sao chép sản phẩm Nhấp vào biểu tượng sao chép để tạo trang sản phẩm mới có cùng thông tin. Sau đó, sửa tên sản phẩm, SKU hoặc thay ảnh.
Xóa sản phẩm Nhấp vào biểu tượng thùng rác để xóa từng sản phẩm hoặc chọn hộp kiểm của một số sản phẩm và nhấp vào Xóa.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.