Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Thêm sản phẩm cho khách hàng của bạn

Sau khi thêm khách hàng, bạn có thể thêm sản phẩm vào hồ sơ khách hàng của họ.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Pro của bạn. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập?)
 2. Nhấp vào khách hàng cần sản phẩm mới.
 3. Nếu khách hàng đã cấp quyền cho bạn để mua sản phẩm, nhấp vào Bắt đầu mua sắm.
  Nếu bạn chưa được khách hàng cho phép, nhấp vào Thêm sản phẩm.
 4. Duyệt danh sách Mua sản phẩm và thêm sản phẩm vào giỏ.
  Thêm sản phẩm từ danh sách này vào giỏ

  Lưu ý: Bạn có thể điều chỉnh thời hạn của sản phẩm trước khi gửi sản phẩm cho khách hàng. Trong hầu hết trường hợp, thời hạn mặc định là ba năm. Ví dụ này cho thấy thời hạn lưu trữ web ba năm và một miền đã được thêm vào giỏ hàng.

 5. Khi đã mua sắm xong, nhấp vào Tiếp tục.
 6. Trong màn hình Bạn muốn thanh toán như thế nào?, hãy chọn một phương thức thanh toán:
  • Chọn Thẻ của khách hàng để thanh toán bằng tài khoản và phương thức thanh toán của khách hàng trên hồ sơ. Bạn sẽ không thấy tùy chọn này nếu khách hàng chưa cho phép bạn quản lý và mua sản phẩm cho họ.
  • Chọn Thẻ của tôi để thanh toán bằng tài khoản GoDaddy Pro của bạn. Các sản phẩm được giữ bên trong tài khoản của bạn.
  • Chọn Gửi email giỏ cho khách để gửi giỏ hàng đến khách hàng. Khách hàng hoàn tất mua hàng và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi giao dịch mua được thực hiện.
 7. Tùy theo lựa chọn của bạn, nhấp vào Tiếp tục thanh toán hoặc Gửi giỏ.
 8. Làm theo lời nhắc để hoàn tất mua hàng hoặc chờ khách hàng hoàn tất mua hàng. Sau khi khách hàng hoàn tất mua hàng, thông báo xác nhận sẽ xuất hiện trong bảng tin Hoạt động gần đây.

  Lưu ý: Nếu bạn không có quyền truy cập vào tài khoản của khách hàng khi khách hàng thanh toán, màn hình xác nhận đơn hàng sẽ thông báo với khách hàng rằng bạn cần quyền truy cập và hiển thị liên kết “Đặt mức độ truy cập”.

Bước tiếp theo

Nhiều thông tin hơn


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.