Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Thêm sản phẩm kỹ thuật số

Khi kinh doanh các sản phẩm trên Cửa hàng trực tuyến của Website Builder của bạn, bạn có thể cung cấp sản phẩm vật lý hoặc kỹ thuật số. Bài viết này bao gồm các sản phẩm kỹ thuật số có thể tải xuống, như các tệp hình ảnh hoặc âm thanh. Hãy xem bài viết nàyvề cách thêm các sản phẩm vật lý, những sản phẩm sẽ được gửi tới khách hàng của bạn.

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn và mở sản phẩm. (Bạn cần trợ giúp mở sản phẩm?)
 2. Khi cửa hàng của bạn hiển thị, bạn hãy chọn Quản lý cửa hàng.
 3. Vui lòng chọn thẻ Cửa hàng và chọn Thêm sản phẩm.
  Chọn Thêm sản phẩm
 4. Trên trang thêm sản phẩm, tìm mục Loại Sản phẩm và chọn Điện tử.
  Chọn nút Điện tử
 5. Bắt đầu bằng cách nhập một Tên sản phẩm và một Giá, đây là những trường bắt buộc. Điền vào những trường được yêu cầu nếu cần thiết.
  Tên trường Phần giải thích
  Giá được giảm Hiển thị giá được giảm với giá bình thường bị gạch ngang
  Hạng mục thuế Hạng mục được cài đặt mặc định ở Sản phẩm Điện tử. Nếu sản phẩm có tính thuế, hãy chuyển menu về Thông thường. Hoặc chọn Không tính thuế.
  Khả năng hiển thị Bỏ chọn Hiển thị trên cửa hàng để ẩn những mặt hàng theo mùa hoặc nếu bạn định hiển thị nhiều sản phẩm cùng lúc sau đó.
  Danh mục Bạn có thể giúp khách hàng tìm các mặt hàng dễ dàng hơn bằng cách tạo danh mục, như quần áo, đồ dùng gia đình, đồ chơi. Để biết thêm về cách tạo danh mục phụ, bạn hãy xem Thêm nhóm sản phẩm.
 6. Nếu bạn muốn thêm một ảnh hoặc một video, bạn hãy chọn nút và duyệt tập tin bạn muốn sử dụng và chọn Mở.

  Lưu ý: Các ảnh phải sử dụng định dạng .jpg, .jpeg, .gif hoặc .png và không thể vượt quá 10MB mỗi ảnh. (Bạn có thể tải lên ảnh lên đến 5000x5000 pixel, nhưnghiển thị tối đa của chúng sẽ là 1920x1080 pixel.)

 7. Chọn tab Tệp tin, và chọn tiếp Thêm Tệp. Sau khi thêm và đặt tên cho tệp sản phẩm của bạn, chọn Lưu để tải tệp lên. (Sử dụng 2 tab khác nếu cần)
  thêm và lưu tệp
  Tên tab Hãy sử dụng thẻ để
  Mô tả Thêm chi tiết cho sản phẩm.
  Các tập tin Thêm và tải một tệp điện tử cho sản phẩm, như một tệp hình ảnh hoặc âm thanh.

  Lưu ý: Người bán có thể tải lên tới 10 tệp cho mỗi sản phẩm và mỗi tệp nặng không quá 2GB. Khách hàng mua sản phẩm sẽ nhận được URL riêng cho mỗi tệp và có thể tải xuống mỗi tệp này tới 3 lần.

  Công cụ tìm kiếm Tự động cài đặt một liên kết trực tiếp cho sản phẩm này, mà bạn có thể thay đổi nếu muốn.
 8. Chọn Lưu khi đã hoàn tất hoặc chọn Lưu và thêm một sản phẩm khác để tiếp tục thêm sản phẩm.

  Lưu ý: Bạn có thêm không quá 5,000 sản phẩm cho Cửa hàng trực tuyến của mình — theo bất kỳ kết hợp sản phẩm vật lý và kỹ thuật số nào. Bạn có thể tải lên hàng loạt tối đa 100 sản phẩm cùng lúc. Bạn có thể thêm hoặc nhập sản phẩm cho cửa hàng của mình, nhưng sẽ không có tùy chọn xuất. (Các người dùng InstantPage không thể thêm nhiều hơn sáu sản phẩm vì không có tùy chọn tải lên hàng loạt.)

 9. Đăng tải trang để các thay đổi của bạn hiển thị trực tuyến.

Bước có liên quan

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.