Thêm sản phẩm vật lý

Khi kinh doanh các sản phẩm trên Cửa hàng trực tuyến của Website Builder của bạn, bạn có thể cung cấp sản phẩm vật lý hoặc kỹ thuật số. Bài viết này sẽ đề cập việc thêm sản phẩm vật lý mà bạn sẽ giao cho khách hàng của mình. Hãy xem bài viết này để biết cách thêm các sản phẩm kỹ thuật số có thể tải về được.

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn và mở sản phẩm. (Bạn cần trợ giúp mở sản phẩm?)
 2. Khi cửa hàng của bạn hiển thị, bạn hãy chọn Quản lý cửa hàng.
 3. Vui lòng chọn thẻ Cửa hàng và chọn Thêm sản phẩm.
  Chọn Thêm sản phẩm
 4. Trên trang thêm sản phẩm, bạn hãy tìm phần Loại Sản phẩm và chọn Vật lý.
  Chọn nút Vật lý
 5. Bắt đầu bằng cách nhập một Tên sản phẩm và một Giá, đây là những trường được yêu cầu. Điền vào những trường được yêu cầu nếu cần thiết.
  Tên trường Phần giải thích
  Giá được giảm Hiển thị giá được giảm với giá bình thường bị gạch ngang.
  Hạng mục thuế Nếu sản phẩm có tính thuế, hãy cài đặt menu về Thông thường. Nếu không, thay đổi menu thành Không tính thuế.
  Khả năng hiển thị Bỏ chọn Hiển thị trên cửa hàng để ẩn những mặt hàng theo mùa hoặc nếu bạn định hiển thị nhiều sản phẩm cùng lúc sau đó.
  SKU Nhập một số SKU (Đơn vị lưu kho) duy nhất để theo dõi kho hàng và quản lý các hóa đơn liên quan. Bạn có thể sử dụng bất kỳ kiểu đánh số nào bạn thích.
  Danh mục Bạn có thể giúp khách hàng tìm các mặt hàng dễ dàng hơn bằng cách tạo danh mục, như quần áo, đồ dùng gia đình, đồ chơi. Để biết thêm về cách tạo danh mục phụ, bạn hãy xem Thêm nhóm sản phẩm.
 6. Nếu bạn muốn thêm một ảnh hoặc một video, bạn hãy chọn nút và duyệt tập tin bạn muốn sử dụng và chọn Mở.

  Lưu ý: Các ảnh phải sử dụng định dạng .jpg, .jpeg, .gif hoặc .png và không thể vượt quá 10MB mỗi ảnh. (Bạn có thể tải lên ảnh lên đến 5000x5000 pixel, nhưnghiển thị tối đa của chúng sẽ là 1920x1080 pixel.)

 7. Hãy dùng thẻ để thêm nhiều chi tiết hoặc tùy chọn hơn cho sản phẩm của bạn.
  Tên tab Hãy sử dụng thẻ để
  Mô tả Thêm chi tiết cho sản phẩm.
  Kho hàng & tùy chọn Theo dõi hàng có sẵn và cung cấp cho khách hàng những lựa chọn về sản phẩm, như kích thước và màu sắc.
  Giao hàng Cài đặt tùy chọn giao hàng của khách hàng.
  Công cụ tìm kiếm Tự động cài đặt một liên kết trực tiếp cho sản phẩm này, mà bạn có thể thay đổi nếu muốn.
 8. Bạn hãy chọn Lưu khi đã hoàn tất hoặc chọn Lưu và thêm sản phẩm khác để cứ tiếp tục thêm sản phẩm. Các danh mục cửa hàng sẽ được cập nhật ngay lập tức.

  Lưu ý: Bạn có thêm không quá 5,000 sản phẩm cho Cửa hàng trực tuyến của mình — theo bất kỳ kết hợp sản phẩm vật lý và kỹ thuật số nào. Bạn có thể tải lên hàng loạt tối đa 100 sản phẩm cùng lúc. Bạn có thể thêm hoặc nhập sản phẩm cho cửa hàng của mình, nhưng sẽ không có tùy chọn xuất. (Các người dùng InstantPage không thể thêm nhiều hơn sáu sản phẩm vì không có tùy chọn tải lên hàng loạt.)

Các bước liên quan

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.