Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Thêm tài khoản email cho người dùng

Khi doanh nghiệp của bạn càng phát triển, có thể nhân viên của bạn cần tới địa chỉ email Microsoft 365 riêng của mình. Bạn hãy thêm một người dùng trong tài khoản của mình để cài đặt một địa chỉ email mới.

Video này là một phần của tuyển tập Hướng dẫn cách thiết lập email.


Bắt buộc: Trong Bảng điều khiển Email & Office, bạn cần thiết lập mọi tài khoản hiện có với tư cách là người dùng trước khi có thể mua tài khoản mới. Tuy nhiên, bạn có thể mua tài khoản mới trên website của GoDaddy.
 1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office (sử dụng tên người dùng và mật khẩu GoDaddy).
 2. Vui lòng chọn Thêm người dùng. (Nếu bạn vừa xóa một người dùng, bạn sẽ không thể dùng tín dụng đó để tạo tài khoản mới cho tới khi tài khoản cũ bị xóa hoàn toàn, thao tác này có thể mất tới một ngày.)
 3. Bước tiếp theo phụ thuộc vào số lượng và loại người dùng có trong tài khoản của bạn:
  • Nếu bạn có nhiều loại tài khoản, hãy chọn loại tài khoản Microsoft 365 bạn muốn thiết lập, rồi chọn Bắt đầu.
  • Nếu bạn có một loại tài khoản, hãy bỏ qua bước này và tiếp tục.
  • Nếu bạn không có sẵn người dùng nào, hãy mua một tài khoản Microsoft 365 mới để thêm người dùng.
 4. Vui lòng chọn miền bạn muốn dùng, rồi chọn Tiếp tục. (Để thiết lập email có miền bên ngoài, vui lòng chọn Miền không có ở tài khoản GoDaddy của tôi rồi làm theo các bước thiết lập email của bạn trên miền bên ngoài.)

  Lưu ý: Nếu bạn đã cài đặt Workspace Email cho miền này, bạn sẽ thấy thông báo về Email hiện có. Bạn có thể chọn Tiếp tụcchuyển đổi dịch vụ email của miền sang Microsoft 365.

 5. Trên trang Tạo tài khoản email mới, vui lòng điền vào thông tin dưới đây:
  Dữ liệu người dùng Phải làm gì
  Tên tài khoản Nhập tên trước biểu tượng @.
  Tên Nhập tên của người dùng.
  Họ Nhập họ của người dùng.
  Loại tài khoản Vui lòng chọn loại tài khoản Microsoft 365 mà bạn muốn sử dụng. Tùy chọn này sẽ chỉ xuất hiện khi bạn có những loại tài khoản khác nhau khả dụng.
  Chia sẻ địa chỉ liên hệ và tập tin với Chọn những miền khác mà bạn muốn chia sẻ email liên hệ, lịch và tập tin. Bạn cũng có thể chọn Không chia sẻ. Tùy chọn này sẽ chỉ hiển thị khi bạn có những miền khác khả dụng và khi bạn cần cài đặt nhiều người dùng.
  Quyền quản trị viên Nếu bạn đã chỉ định một tài khoản quản trị viên, bạn không cần tạo tài khoản khác, trừ khi bạn muốn cung cấp cho những người dùng đó quyền quản trị tài khoản Microsoft 365 của bạn. Tùy chọn này sẽ chỉ hiển thị khi bạn có nhiều người dùng cần cài đặt.
  Mật khẩu Nhập một mật khẩu (hay dùng một mật khẩu tạm thời) cho tài khoản này.
  Gửi thông tin tài khoản đến Nhập tối đa 5 địa chỉ email mà bạn muốn gửi thông báo về tài khoản người dùng.
 6. Chọn Tạo. Bạn đã hoàn tất! Thông báo tài khoản Microsoft 365 sẵn sàng sử dụng sẽ được gửi đến địa chỉ email bạn cung cấp để nhận thông báo.

Các bước liên quan

Thông tin thêm