Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Thêm tài khoản email cho người dùng

Nếu bạn đã mua nhiều người dùng Office 365, bạn có thể cài đặt thêm các địa chỉ email cho người dùng trong tài khoản của bạn.

 1. Trong tài khoản Office 365, hãy nhấp vào Bảng điều khiển.
 2. Nhấp vào Thêm người dùng.
 3. Bước tiếp theo tùy thuộc vào số lượng và kiểu người dùng khả dụng bạn có trong tài khoản.
  Nếu bạn có Hãy làm như sau
  Có nhiều kiểu tài khoản Chọn kiểu tài khoản Office 365 mà bạn muốn thiết lập, rồi nhấp vào Bắt đầu
  Chỉ một kiểu tài khoản Bỏ qua bước này và tiếp tục
  Không có người dùng Bạn sẽ phải mua một tài khoản Office 365 mới để thêm người dùng. Nhấp vào Xem các tùy chọn để mua tài khoản mới.
 4. Chọn miền bạn muốn sử dụng, rồi nhấp vào Tiếp tục.
  • Nếu bạn muốn thiết lập email trên miền được đăng ký với một tài khoản GoDaddy khác, một máy chủ tên khác hoặc một công ty khác, hãy chọn Miền không thuộc tài khoản GoDaddy của tôi, rồi nhập tên miền mà bạn muốn sử dụng. Bạn sẽ cần làm theo các bước thiết lập email trên miền bên ngoài.
  • Nếu bạn đã thiết lập Email trong không gian làm việc cho miền này, bạn sẽ nhận được thông báo Email hiện có. Nhấp vào Tiếp tục và làm theo những hướng dẫn này để chuyển đổi dịch vụ email của miền sang Office 365.
 5. Trên trang Tạo tài khoản email mới, điền vào những trường sau đây:
  Trường Phải làm gì
  Tên người dùng Nhập tên người dùng để hiển thị trước ký hiệu @.
  Tên Nhập tên của người dùng.
  Họ Nhập họ của người dùng.
  Loại tài khoản Chọn loại tài khoản Office 365 mà bạn muốn sử dụng. Tùy chọn này chỉ xuất hiện khi bạn có sẵn những loại tài khoản khác nhau.
  Chia sẻ địa chỉ liên hệ và tập tin với Chọn những miền khác mà bạn muốn chia sẻ liên hệ email, lịch và tập tin, hoặc chọn Không chia sẻ. Tùy chọn này chỉ hiển thị khi bạn có những miền khác và khi bạn đã thiết lập nhiều người dùng.
  Quyền của quản trị viên Nếu bạn đã chỉ định một tài khoản quản trị viên, bạn sẽ không cần tạo tài khoản khác, trừ khi bạn muốn cung cấp cho những người dùng đó quyền quản trị tài khoản Office 365 của bạn. Tùy chọn này chỉ hiển thị khi bạn có nhiều người dùng cần thiết lập.
  Tạo mật khẩu Nhập mật khẩu cho tài khoản này
  Gửi thông tin tài khoản đến Nhập tối đa 5 địa chỉ email mà bạn muốn gửi thông báo về tài khoản người dùng.
 6. Bấm vào Tạo.

Và thế là bạn đã hoàn tất! Bạn sẽ nhận được email khi "Tài khoản Office 365 của bạn đã sẵn sàng sử dụng" tại địa chỉ email bạn cung cấp để nhận thông báo tài khoản.

Bước tiếp theo

 • Trong email thông báo, bạn có thể nhấp vào liên kết Đăng nhập vào email để truy cập tài khoản email mới trực tuyến! Để biết thêm thông tin, hãy xem
  .

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.