Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Thêm tài khoản email cho người dùng

Khi doanh nghiệp của bạn càng phát triển, có thể nhân viên của bạn cũng cần tới địa chỉ email riêng. Thêm người dùng trong tài khoản của bạn để thiết lập địa chỉ email Microsoft 365 mới.

Vui lòng xem một video ngắn về thao tác này ở phần cuối trang.

 1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office (sử dụng tên người dùng và mật khẩu GoDaddy của bạn).
 2. Chọn Thêm người dùng. (Nếu bạn vừa xóa một người dùng, bạn sẽ không thể dùng tín dụng đó để tạo tài khoản mới cho tới khi tài khoản cũ bị xóa hoàn toàn, việc này có thể mất tới một ngày.)
  Thêm người dùng
 3. Bước tiếp theo phụ thuộc vào số lượng và loại người dùng có trong tài khoản của bạn:
  • Nếu bạn có nhiều loại tài khoản, hãy chọn loại tài khoản Microsoft 365 bạn muốn thiết lập, rồi chọn Bắt đầu.
  • Nếu bạn có một loại tài khoản, hãy bỏ qua bước này và tiếp tục.
  • Nếu bạn không có sẵn người dùng nào, hãy mua một tài khoản Microsoft 365 mới để thêm người dùng. Chọn Xem tùy chọn.
 4. Chọn miền bạn muốn dùng, rồi chọn Tiếp tục. (Để thiết lập email có miền bên ngoài, chọn Miền không có ở tài khoản GoDaddy của tôi rồi làm theo các bước thiết lập email của bạn trên miền bên ngoài.)

  Lưu ý: Nếu bạn đã thiết lập Email trong không gian làm việc cho miền này, bạn sẽ nhận được thông báo về Email hiện có. Chọn Tiếp tụcchuyển đổi dịch vụ email của miền sang Microsoft 365.

 5. Trên trang Tạo tài khoản email mới, điền vào các trường bắt buộc.
  Trường Phải làm gì
  Địa chỉ email Nhập tên trước biểu tượng @.
  Tên Nhập tên của người dùng.
  Họ Nhập họ của người dùng.
  Loại tài khoản Chọn loại tài khoản Microsoft 365 mà bạn muốn sử dụng. Tùy chọn này xuất hiện khi bạn có những loại tài khoản khác nhau.
  Chia sẻ địa chỉ liên hệ và tập tin với Chọn những miền khác mà bạn muốn chia sẻ email liên hệ, lịch và tập tin. Bạn cũng có thể chọn Không chia sẻ. Tùy chọn này hiển thị khi bạn có những miền khác và khi bạn cần thiết lập nhiều người dùng.
  Quyền đối với tài khoản Nếu bạn đã chỉ định một tài khoản quản trị viên, bạn không cần tạo tài khoản khác, trừ khi bạn muốn cung cấp cho những người dùng đó quyền quản trị tài khoản Microsoft 365 của bạn. Tùy chọn này chỉ hiển thị khi bạn có nhiều người dùng cần thiết lập.
  Mật khẩu Nhập một mật khẩu (hay dùng một mật khẩu tạm thời) cho tài khoản này.
  Gửi thông tin tài khoản đến Nhập tối đa 5 địa chỉ email mà bạn muốn gửi thông báo về tài khoản người dùng.
 6. Chọn Tạo. Bạn đã hoàn tất! Thông báo tài khoản Microsoft 365 sẵn sàng sử dụng sẽ được gửi đến địa chỉ email bạn cung cấp để nhận thông báo.

Cho tôi xem


Các bước liên quan

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.