Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Thêm tài khoản email cho người dùng

Nếu bạn đã mua nhiều người dùng Office 365, bạn có thể cài đặt thêm các địa chỉ email cho người dùng trong tài khoản của bạn.

 1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản của bạn.
 2. Nhấp Email và Năng suất Office 365, và sau đó nhấp Quản lý bên cạnh chương trình mà bạn muốn sử dụng.
 3. Nhấp vào Thêm người dùng.
 4. Nếu bạn có cả hai tài khoản loại email và không phải email, nhấp Bắt đầu bên dưới Bạn có email....

  LƯU Ý: Nếu bạn chỉ có sẵn một loại tài khoản Office 365, bạn sẽ bỏ qua bước này.

 5. Để cài đặt một tài khoản email mới, chọn tên miền bạn muốn dùng và nhấp Tiếp tục.
 6. LƯU Ý: Nếu bạn chỉ có sẵn một miền, bạn sẽ bỏ qua bước này.

 7. Trên trang Tạo tài khoản email mới, điền vào những trường sau đây:
  Trường Phải làm gì
  Tên người dùng Điền tên người dùng. Tên miền đã được cung cấp.
  Tên & Họ Vui lòng nhập tên và họ.
  Loại tài khoản Chọn loại tài khoản Office 365 mà bạn muốn sử dụng. Tùy chọn này chỉ xuất hiện khi bạn có sẵn những loại tài khoản khác nhau.
  Chia sẻ địa chỉ liên hệ và tập tin với Chọn những miền khác mà bạn muốn chia sẻ liên hệ email, lịch và tập tin với, hay chọn Không chia sẻ. Tùy chọn này chỉ xuất hiện khi bạn có sẵn những miền khác.
  Quyền của quản trị viên Chọn nếu bạn muốn tài khoản này có quyền của quản trị viên. Theo kinh nghiệm, bạn nên cài đặt tài khoản email đầu tiên làm tài khoản của quản trị viên để bạn có thể quản lý tài khoản của mình.
  Mật khẩu Chọn Tạo bằng mật khẩu tạm thời để gửi một mật khẩu tạm thời đến người dùng mới. Người dùng có 21 ngày để đăng nhập vào tài khoản Office 365 và thay đổi mật khẩu.
  Email thay thế để nhận thông báo Điền địa chỉ email mà người dùng mới muốn nhận thông báo.
 8. Bấm vào Tạo.

Bạn sẽ nhận được thông báo rằng tài khoản người dùng mới đang được cài đặt. Khi tài khoản đã sẵn sàng, người dùng sẽ nhận được thông báo ở địa chỉ email thay thế. Tại đó, họ có thể nhấp vào liên kết để truy cập email và cài đặt phần mềm Office mới của họ.

Bước Tiếp Theo

Nhiều thông tin hơn


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.