Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Thêm tài khoản email vào máy chủ Plesk

Các máy chủ chạy Plesk cho phép bạn tạo các địa chỉ email tại các miền được lưu trữ trên tài khoản của bạn.

Những hướng dẫn này không áp dụng cho các tài khoản lưu trữ chia sẻ Plesk. Nếu bạn đang sử dụng tài khoản lưu trữ chia sẻ Plesk để tạo email, hãy xem Tạo địa chỉ email trong Trung tâm quản lý không gian làm việc.

Để thêm các tài khoản email vào các miền Plesk của bạn

  1. Đăng nhập vào Plesk (thêm thông tin).
  2. Đi đến thẻ Thư.
  3. Nhấp vào Tạo địa chỉ email.
  4. Hoàn thành các trường trên màn hình, và sau đó nhấp OK.

    Kích cỡ hộp thư của bạn được tính vào mức sử dụng dung lượng ổ đĩa của tài khoản của bạn.

Tiếp theo là gì?

Sau khi tạo tài khoản email, bạn có thể kiểm tra tài khoản bằng webmail (yêu cầu thay đổi DNS) hoặc sử dụng một ứng dụng email khách.

Nếu các tài khoản email cPanel của bạn không hoạt động, bạn có thể cần cập nhật cài đặt email tên miền của bạn (Về mặt kỹ thuật gọi là Hồ sơ MX của tập tin vùng DNS) — chúng tôi có thông tin đó cho bạn trong

.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.