Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm tập tin đính kèm vào chiến dịch

Bài viết này đề cập đến một sản phẩm cũ không còn khả dụng cho khách hàng mới.

GoDaddy Email Marketing không hỗ trợ các tập tin đính kèm email truyền thống nhưng bạn vẫn có thể chia sẻ tập tin với người nhận.

Tại sao tôi không thể đính kèm tập tin vào chiến dịch?

Đó là vì tập tin đính kèm có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng email tới được hộp thư đến của người nhận. Email hàng loạt đính kèm tập tin kiểu truyền thống nhiều khả năng sẽ vào thư mục rác. Có rất nhiều trường hợp tập tin đính kèm bị dùng để phát tán phần mềm độc hại nên các chiến dịch chứa tập tin đính kèm nhiều khả năng sẽ được ISP (nhà cung cấp dịch vụ internet) và máy khách email đánh dấu là thư rác.

Vậy làm thế nào để gửi tập tin cho người đăng ký nếu tôi có thể sử dụng tập tin đính kèm?

Lưu trữ tập tin của bạn trên không gian trực tuyến (chẳng hạn như website riêng của bạn) rồi tạo liên kết công khai tới tập tin đó.

Nếu bạn không lưu trữ tập tin trên website, đây là cách tạo liên kết cho các tập tin được lưu trữ ở các vị trí khác:

Bước tiếp theo

Lấy liên kết đã tạo đó và đưa vào chiến dịch của bạn. Liên kết tập tin của bạn với văn bản thông thường hoặc một hình ảnh .