Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Thêm tên máy chủ lưu trữ riêng

Đăng ký tên máy chủ lưu trữ của riêng bạn để tạo máy chủ tên tùy ý cho các miền đã đăng ký với GoDaddy. Số tên máy chủ lưu trữ tối đa bạn có thể thêm do cơ quan đăng ký TLD xác định.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Bạn hãy chọn miền để truy cập vào trang Cài đặt miền.
  3. Trong Cài đặt bổ sung, chọn Quản lý DNS.
  4. Chọn Tên máy chủ lưu trữ trong Các tính năng nâng cao.
  5. Chọn THÊM.
  6. Nhập Tên máy chủ lưu trữĐịa chỉ IP vào trường tương ứng. Không cần nhập miền của bạn vào trường Tên máy chủ lưu trữ – miền tự động được thêm cho bạn.
  7. Chọn Lưu khi hoàn tất.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin

  • Một số miền, chẳng hạn như ccTLD, có thể có yêu cầu khác về tên máy chủ lưu trữ.
  • Hãy đảm bảo bạn có bật gia hạn tự động để tiếp tục đăng ký miền mà không bị gián đoạn.
  • Để có bảo mật tốt nhất cho miền và tài khoản của bạn, chúng tôi khuyến nghị cài đặt xác minh hai bước.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.