Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Thêm tên máy chủ tùy chỉnh của tôi

Đăng ký tên máy chủ lưu trữ của riêng bạn để tạo máy chủ tên tùy chỉnh cho các miền đã đăng ký với GoDaddy. Số tên máy chủ lưu trữ tối đa bạn có thể thêm do cơ quan đăng ký TLD xác định.

 1. Đăng nhập vào Danh mục miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Chọn tên thay thế cho hình ảnh Các tùy chọn chỉnh sửa miền bên cạnh miền rồi chọn Chỉnh sửa DNS. Bạn có thể cần cuộn xuống để xem tùy chọn Chỉnh sửa DNS.
  ảnh chụp màn hình hiển thị tùy chọn chỉnh sửa dns
 3. Chọn Tên máy chủ từ menu biểu tượng menu Thêm Thêm.
  chọn dns thứ cấp
 4. Chọn THÊM.
 5. Nhập Tên máy chủ lưu trữĐịa chỉ IP vào trường tương ứng. Không cần nhập miền của bạn vào trường Tên máy chủ lưu trữ – miền tự động được thêm cho bạn.
 6. Chọn Lưu khi hoàn tất.

Trong hầu hết trường hợp, tên máy chủ mới của bạn sẽ sẵn sàng sử dụng trong vòng 90 phút. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn email khi tên máy chủ sẵn sàng sử dụng, sau đó bạn có thể thay đổi tên máy chủ để sử dụng tên máy chủ mới của mình.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin