Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Thêm tên miền mới vào tài khoản Plesk của bạn

Plesk cho phép bạn thêm miền mới vào tài khoản lưu trữ của mình, để bạn có thể lưu trữ nhiều trang web.

Lưu ý: Tính năng này không khả dụng với tài khoản lưu trữ chia sẻ Plesk ( thêm thông tin ).

Nếu bạn không muốn thêm tên miền mới với trang web riêng, thì bạn có thể thêm bí danh miền (thêm thông tin) và miền con (thêm thông tin).

Cách thêm tên miền mới vào Plesk

 1. Đăng nhập vào Plesk (Dịch vụ lưu trữ chia sẻ/Máy chủ).
 2. Nhấp Thêm miền mới.
 3. Hoàn thành các mục sau, rồi nhấp vào OK:
  Phần Việc cần làm...
  Tên miền Nhập tên miền bạn muốn sử dụng.
  Cài đặt DNS Nhập tùy chọn DNS bạn muốn sử dụng cho tên miền.
  Loại dịch vụ lưu trữ Chọn loại dịch vụ lưu trữ mà bạn muốn tạo. Nếu bạn muốn lưu trữ một trang web cho miền này, chọn Lưu trữ trang web.
  Cài đặt lưu trữ Nhập thư mục bạn muốn sử dụng làm thư mục gốc của trang mới, tức là thư mục xuất hiện khi khách truy cập đi đến tên miền.

Tiếp theo thế nào?

Trừ khi bạn sử dụng dịch vụ lưu trữ chia sẻ trong cùng tài khoản với tên miền của bạn, bạn sẽ cần trỏ tên miền của mình vào tài khoản lưu trữ mới (thêm thông tin).