Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Thêm thủ công Professional Email của tôi vào Android

Thêm tài khoản email của bạn vào Android bằng cách sử dụng các cài đặt cổng và máy chủ. Điều này sẽ cung cấp cho bạn thông tin để thêm tài khoản email vào bất kỳ thiết bị Android nào. Bạn cũng có thể sử dụng thông tin này nếu ứng dụng Email Android của bạn không thể tự động phát hiện tài khoản email của bạn.

Hãy nhập thông tin Máy chủ Đến dưới đây:

  • Tên người dùng: địa chỉ email
  • Mật khẩu: mật khẩu email
  • Máy chủ IMAP: imap.secureserver.net
  • Loại Bảo mật: SSL (chọn từ menu thả xuống)
  • Cổng: 993

Sau đó nhập vào thông tin Máy chủ Đi:

  • Máy chủ SMTP: smtpout.secureserver.net
  • Loại Bảo mật: SSL (chọn từ menu thả xuống)
  • Cổng: 465

Một số ứng dụng thư Android không yêu cầu đăng nhập vào. Nếu các cài đặt ở trên không hoạt động cho bạn, hãy quay lại và bỏ chọn tùy chọn Yêu cầu đăng nhập và tiếp tục với cài đặt.

Thông tin thêm

  • Còn đối với người dùng Workspace Email, vui lòng xem bài viết này.
  • Nếu bạn làm theo các bước và không thể nhận hay gửi email được, vui lòng liên hệ hỗ trợ khách hàng để được trợ giúp. Bạn có thể cần thực hiện một số thay đổi bổ sung, tùy theo nơi bạn sinh sống và bạn dùng ISP nào.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.