Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Thêm thủ công tài khoản email vào Outlook 2016 (Windows)

Hãy tìm hiểu cách cấu hình thủ công các cài đặt tài khoản Email trong không gian làm việc của bạn trong Outlook 2016 (Windows), phòng trường hợp công cụ phát hiện tài khoản không hoạt động. (Thiết lập email của bạn bằng công cụ phát hiện tự động.)

 1. Trên màn hình Cài đặt tài khoản Pop và IMAP, bạn hãy xác nhận hay cập nhật các chi tiết cài đặt:
  Trường Nội dung cần nhập...
  Mật khẩu Mật khẩu địa chỉ Email trong không gian làm việc
  Tên người dùng Địa chỉ Email trong không gian làm việc
  Loại Chọn POP hoặc IMAP
  Máy chủ đến Nhập pop.secureserver.net hoặc imap.secureserver.net
  Máy chủ đi Nhập smtpout.secureserver.net
 2. Nhấp vàoCài đặt thêm.
  Nhấp vào cài đặt thêm
 3. Nhấp vào Máy chủ đi.
 4. Việc chọn Máy chủ đi của bạn (SMTP)sẽ yêu cầu xác thực.
  Chọn tùy chọn xác thực
 5. Nhấp vào Nâng cao.
  Nhấp vào nâng cao
 6. Bên dưới Số cổng Máy chủ bạn hãy nhập các cài đặt máy chủ: Máy chủ đến (IMAP)máy chủ đi (SMTP)
  Trường Nội dung cần nhập... Loại mã hóa
  Máy chủ đến (POP) 995 SSL
  Máy chủ đến (IMAP) 993 SSL
  Máy chủ đi (SMTP) 465, 587 SSL
 7. Nhấp vào OK.
  Nhấp ok để nhập thông tin máy chủ và cổng
 8. Nhấp vào Tiếp theo để hoàn tất cài đặt email. Trang tiếp theo nên hiển thị nút dấu kiểm xanh lá cây khi quá trình cấu hình hoàn tất.
 9. Để xem email của bạn đã được cài đặt đúng cách chưa, bạn hãy gửi cho mình một email thử nghiệm từ webmail của mình. Khi bạn nhận được email này, hãy trả lời từ Outlook để thử nghiệm các cài đặt máy chủ đi của mình.

  Lưu ý: Nếu Outlook 2016 vẫn không thể xác thực thông tin tài khoản của bạn, vui lòng liên hệ hỗ trợ khách hàng.

Xem thêm thông tin

Lưu ý: Như một sự ưu đãi, chúng tôi cung cấp thông tin về cách sử dụng một số sản phẩm bên thứ ba, nhưng chúng tôi không xác nhận hoặc trực tiếp hỗ trợ các sản phẩm bên thứ ba và chúng tôi không chịu trách nhiệm về các tính năng hoặc độ tin cậy của các sản phẩm đó. Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.