Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Thương mại điện tử WordPress được quản lý Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm thẻ sản phẩm trong WooCommerce

Bạn có thể tạo thẻ cho các sản phẩm trong WooCommerce. Thẻ cho phép bạn nhóm các sản phẩm lại với nhau mà không cần tạo thứ bậc.

  1. Đăng nhập vào WordPress.
  2. Nhấp vào Sản phẩm từ menu bên trái.
  3. Nhấp vào Thẻ trong menu WooCommerce đã mở rộng.
  4. Ở nửa bên trái màn hình, bạn sẽ thấy phần Thêm thẻ mới .
  5. Nhập Tên cho thẻ.
  6. Nhập Slug cho thẻ (hoặc để trống trường này để WooCommerce tạo cho bạn).
  7. Nhập Mô tả cho thẻ. Đây là tùy chọn.
  8. Nhấp vào nút Thêm thẻ mới .

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin