Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Thêm thông tin liên hệ vào danh sách Tất cả người đăng ký của bạn

Làm theo những bước sau để thêm địa chỉ liên hệ vào khu vực người đăng ký trong tài khoản GoDaddy Email Marketing của bạn.

  1. Nếu vẫn chưa đăng nhập, hãy đăng nhập vào tài khoản GoDaddy Email Marketing của bạn. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập?)
  2. Vui lòng chọn thẻ Người đăng ký ở phía trên tài khoản của bạn.
  3. Vui lòng nhấp vào Thêm người đăng ký để hiển thị các tùy chọn nhập.
  4. Chọn thẻ Nhiều địa chỉ mỗi lần để chọn tập tin định tải lên. Hoặc chọn thẻ Từng địa chỉ một để nhập từng địa chỉ liên hệ một.
  5. Lưu ý: Nếu bạn chỉ muốn thêm một địa chỉ duy nhất, bạn có thể sử dụng một trong hai thẻ. Trong thẻ Từng địa chỉ một bạn có thể thêm thông tin email và tên vào các trường đặc biệt dành cho dữ liệu đó. Và trong thẻ Nhiều địa chỉ mỗi lần, bạn chỉ cần dán các chi tiết vào trường Dán địa chỉ liên hệ.

  6. Nhập chi tiết liên hệ của bạn:
  7. Chọn danh sách mà bạn định nhập địa chỉ liên hệ vào:
  8. Nhấp vào Thêm (các) người đăng ký.
  9. Lưu ý: Nếu bạn đang ở trên thẻ Từng địa chỉ một, cửa sổ sẽ không đóng lại tự động. Điều này sẽ cho phép bạn dễ dàng thêm một người đăng ký khác. Để đóng cửa sổ lại, bạn chỉ cần nhấp X.

Bước tiếp theo

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.