Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Thêm thông tin liên hệ vào danh sách Tất cả người đăng ký của bạn

Làm theo những bước sau để thêm địa chỉ liên hệ vào khu vực người đăng ký trong tài khoản GoDaddy Email Marketing của bạn.

 1. Nếu vẫn chưa đăng nhập, hãy đăng nhập vào tài khoản GoDaddy Email Marketing của bạn. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập?)
 2. Vui lòng chọn thẻ Người đăng ký ở phía trên tài khoản của bạn.
 3. Vui lòng nhấp vào Thêm người đăng ký để hiển thị các tùy chọn nhập.
 4. Chọn thẻ Nhiều địa chỉ mỗi lần để chọn tập tin định tải lên. Hoặc chọn thẻ Từng địa chỉ một để nhập từng địa chỉ liên hệ một.
 5. Lưu ý: Nếu bạn muốn thêm chỉ một số liên lạc duy nhất, bạn có thể sử dụng một trong hai tab. Trong Từng người một tab bạn có thể thêm email và tên chi tiết vào các lĩnh vực đặc biệt cho dữ liệu đó. Và trong tab Nhiều người cùng lúc , bạn chỉ cần dán chi tiết vào trường Dán người đăng ký .

 6. Nhập chi tiết liên hệ của bạn:
  • Nhấp Duyệt xem để tìm tập tin mà bạn muốn tải lên.
  • Dán chi tiết thuê bao của bạn vào trường thuê bao Dán.
  • Trong thẻ Từng địa chỉ một, nhập chi tiết tên và địa chỉ vào các trường tương ứng.
 7. Chọn danh sách mà bạn định nhập địa chỉ liên hệ vào:
 8. Nhấp vào Thêm (các) người đăng ký.
 9. Lưu ý: Nếu bạn đang ở trên thẻ Từng địa chỉ một, cửa sổ sẽ không đóng lại tự động. Điều này sẽ cho phép bạn dễ dàng thêm một người đăng ký khác. Để đóng cửa sổ lại, bạn chỉ cần nhấp X.

Bước tiếp theo

Thông tin thêm