Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm thủ công địa chỉ email của tôi vào Outlook 2016 (Windows)

Nếu bạn không muốn sử dụng tính năng Tự động phát hiện để cài đặt email của mình hoặc tính năng này không hoạt động bình thường, bạn có thể thêm thủ công địa chỉ email của mình vào Outlook 2016 trên Windows.

 1. Từ Menu Bắt đầu , mở Bảng điều khiển .
 2. Chọn Tài khoản người dùng > Thư (Microsoft Outlook 2016) .
  Nhấp vào Thư
 3. Chọn Hiển thị hồ sơ .
  Nhấp vào Hiển thị hồ sơ
 4. Chọn Thêm .
  Nhấp vào Thêm
 5. Đối với Tên hồ sơ , nhập bất cứ tên nào bạn muốn đặt cho tên hồ sơ mới, rồi chọn OK .
  Nhập Tên hồ sơ, nhấp OK
 6. Chọn Thiết lập thủ công hoặc loại máy chủ bổ sung , rồi chọn Tiếp theo .
  Chọn Thiết lập thủ công hoặc loại máy chủ bổ sung, nhấp vào Tiếp theo
 7. Chọn Microsoft 365 , nhập địa chỉ email của bạn và chọn Tiếp theo .
  Chọn Microsoft 365, nhấp vào Tiếp theo
 8. Khi bạn nhìn thấy trang đăng nhập, hãy nhập địa chỉ email của bạn và chọn Tiếp theo .

  Lưu ý: Bạn có thể được nhắc với hai tùy chọn đăng nhập sau khi nhập địa chỉ email của mình. Sử dụng tùy chọn tài khoản Cơ quan hoặc Trường học.

  Nhập địa chỉ email của bạn
 9. Nhập mật khẩu email Microsoft 365 của bạn và Đăng nhập . Có thể mất vài phút để đăng nhập và cấu hình tài khoản email của bạn. Chọn Xong .
 10. Chọn Hoàn tất để hoàn tất cài đặt.
  Hoàn tất thiết lập

Xem thêm thông tin