Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Thêm thủ công Professional Email của tôi vào Thunderbird

Thêm Professional Email của bạn vào Thunderbird bằng cách sử dụng các cài đặt máy chủ và cổng của bạn. Chúng tôi khuyến nghị sử dụng công cụ phát hiện tự động, nếu công cụ này không hoạt động, bạn có thể dùng các cài đặt này để thêm vào tài khoản email của bạn. (Thêm email của bạn vào Thunderbird bằng cách sử dụng công cụ phát hiện tự động.)

 1. Nếu Thunderbird không chấp nhận thông tin tài khoản của bạn, hãy nhấp vào Cấu hình thủ công. Bạn hãy nhấp vào cấu hình thủ công
 2. Nhập các cài đặt IMAP SSL:
  Tên Máy chủ Cổng SSL/TSL Xác thực
  Đến (IMAP) imap.secureserver.net 993 SSL Mật khẩu Bình thường
  Đi (SMTP) smtpout.secureserver.net 465 587 SSL Mật khẩu Bình thường
  Tên người dùng Địa chỉ Professional Email
 3. Nhấp vào Kiểm tra lại.
  Nhấp vào Kiểm tra lại
 4. Nhấp vàoHoàn tất. Tài khoản email của bạn sẽ sớm tải trong Thunderbird.

Bạn hãy thử gửi cho mình một email từ webmail hay ứng dụng điện thoại di dộng và trả lời bằng Thunderbird. Đây là cách thức nhanh chóng để xác thực mọi thứ đã được thêm thành công. Nếu Thunderbird vẫn không thể xác thực tài khoản email của bạn, vui lòng liên hệ hỗ trợ khách hàng

Các bước liên quan

Thông tin thêm

 • Còn đối với người dùng Workspace Email, vui lòng xem bài viết này.