Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Thêm trang vào website của bạn

Mỗi trang sẽ hiển thị lên đến 20 phần, nhưng chỉ có vài phần cho phép khách truy cập cuộn nhanh để xem tất cả nội dung. Bạn cũng có thể nhân đôi toàn bộ trang hay sắp xếp lại các trang của bạn. Mỗi trang có thể có tối đa trên 50 trang.

 1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Vui lòng Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh website của bạn để mở trang.
 3. Vui lòng chọn Chỉnh sửa website hoặc Chỉnh sửa trang để mở trình dựng website của bạn.
 4. Thêm một trang mới.
  • Trong một trình duyệt, vui lòng chọn Thêm biểu tượng + cho phần mới Thêm trangtrong menu Điều hướng Trang.
   Màn hình của thanh Điều hướng trang
  • Trong ứng dụng di động, vui lòng chọn Trang rồi Thêm.
 5. Vui lòng chọn bạn đang thêm gì: một trang mới, một liên kết đến website bên ngoài, hay một menu thả xuống (một mục menu để thu thập các trang tương tự bên dưới.)
 6. Viết Tiêu đề trang của bạn. Trình bày thanh điều hướng thật đơn giản với tên trang ngắn gọn thể hiện rõ nội dung có trong đó.
 7. Chọn bật/tắt thích hợp. Trang mới của bạn có thể được thêm cho cả đầu trang và chân trang nếu bạn muốn (hay không có để "ẩn" trang của bạn).
  • Hiển thị trong điều hướng sẽ làm cho xuất hiện trong điều hướng ở trên, đầu trang. Nếu trang của bạn không xuất hiện trong thanh điều hướng (đầu trang hay chân trang), bạn vẫn có thể liên kết nó với các trang khác hay gửi mọi người liên kết trực tiếp.
  • Chân trang sẽ hiển thị một liên kết đến trang ở phía cuối trang.
  • Trang riêng tư là các trang bình thường, ngoại trừ chúng chỉ hiển thị cho các thành viên. Bất kỳ trang nào ngoại trừ trang chủ của bạn cũng có thể là một trang riêng tư. Tìm hiểu thêm về quản lý trang riêng tư.
 8. Khi bạn hoàn tất, vui lòng chọn Tạo trang.
 9. Trang mới sẽ không có nội dung, nên bạn hãy chọn Thêm phần và bắt đầu thêm nội dung cho trang mới của mình.
 10. Các thay đổi của bạn sẽ được lưu tự động. Vui lòng sử dụng Xem trước để xem kết quả và khi đã sẵn sàng công khai các thay đổi, bạn hãy xuất bản trang của mình.

Thông tin thêm