Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Thêm Trình chiếu ảnh và Thư viện ảnh

Website Builder cho phép bạn nâng cao giao diện website của bạn bằng cách thêm các trình chiếu ảnh và thư viện ảnh vào website.

Với các trình chiếu ảnh, bạn có thể hiển thị các ảnh của mình trên website thông qua các trình diễn trình chiếu. Với các thư viện ảnh, bạn có thể hiển thị các ảnh trên website của bạn cho phép khách truy cập có tùy chọn được nhấp vào chúng và xem những bản lớn hơn.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Website Builder của bạn.
 2. Nhấp vào Sửa trang.
 3. Kéo và thả Biểu tượng trình chiếu cho một trình chiếu ảnh hoặc Biểu tượng thư viện ảnh thư viện ảnh trên trang, và sau đó nhấp vào Hoán đổi ảnh.
 4. Từ cửa số Quản lý ảnh, nhấp vào Thêm ảnh, và sau đó chọn một trong các tùy chọn sau:
  • Ảnh của tôi — Nhấp Duyệt, để chọn một ảnh mà bạn muốn tải lên từ máy tính cá nhân của bạn, và sau đó nhấp vàoMở.
  • Ảnh miễn phí — Để chọn những ảnh từ thư viện ảnh của chúng tôi, hãy nhập một thuật ngữ tìm kiếm để tìm các ảnh cụ thể trong thư viện ảnh của chúng tôi, hoặc chọn một danh mục từ menu Tất cả danh mục.
  • Facebook — Để nhập ảnh trực tiếp từ tài khoản Facebook® của bạn, nhấp Kết nối với Facebook, đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn, sau đó nhấp Đăng nhập bằng Facebook.

   Để ngắt kết nối với Facebook, đi đến cài đặt tài khoản Facebook, nhấp vào Ứng dụng và sau đó nhấp vào X bên cạnh Website Builder.

  • Instagram — Để nhập ảnh trực tiếp từ tài khoản Instagram® của bạn, nhấp Kết nối với Instagram, đăng nhập vào tài khoản Instagram của bạn, và nhấp Đăng nhập bằng Instagram.
 5. Chọn ảnh mà bạn muốn sử dụng, sau đó nhấp Chèn.
 6. Để thay đổi thứ tự ảnh, chỉ cần kéo và thả chúng vào đúng chỗ.
 7. Nhấp Lưu.
 8. Nhấp vào Xuất bản để cập nhật trang của bạn trực tuyến.

Bước Tiếp Theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.