Thêm trọng lượng và kích thước giao hàng cho gói hàng

Các phương thức giao hàng theo trọng lượng và hãng vận tải sẽ cần tới trọng lượng và kích thước của gói hàng để xác định chi phí giao hàng. Thông tin này dựa trên cách đóng gói dùng cho giao hàng sản phẩm. Nếu bạn muốn kèm theo thông tin chi tiết về sản phẩm, hãy thêm vào phần mô tả của sản phẩm.

 1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Cuộn xuống Website Builder và chọn Quản lý bên cạnh website hoặc cửa hàng của bạn.
 3. Từ Bảng điều khiển, mở các sản phẩm của bạn:
  • Trong Website Builder, vào Cửa hàng và chọn Sản phẩm.
   Trong Websites + Marketing, vào Cửa hàng rồi chọn Sản phẩm
  • Trong Cửa hàng trực tuyến bản Đặc biệt, vào Sản phẩm rồi chọn Tất cả sản phẩm.
   Trong Cửa hàng trực tuyến bản Đặc biệt, chọn Sản phẩm rồi chọn Tất cả sản phẩm
 4. Chọn sản phẩm để thiết lập phương thức giao hàng.
 5. Mở thẻ Giao hàng, điền trọng lượng và kích thước của gói hàng, rồi chọn Lưu.
  Điền trọng lượng và kích thước cho gói hàng
 6. Chọn cách bạn muốn xác định chi phí giao hàng.
 7. (Không bắt buộc) Chọn Lưu và thêm sản phẩm khác để tạo sản phẩm mới.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.