Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm tùy chọn Giao hàng địa phương

Khi bạn thêm tùy chọn giao hàng địa phương, tùy chọn này sẽ đặt phí giao hàng riêng cho những người đặt hàng trong một khu vực mà bạn xác định trong bảng điều khiển của mình. Giao hàng địa phương có thể không phải là một lựa chọn cho mọi doanh nghiệp, nhưng nếu bạn nhận được đơn hàng yêu cầu giao hàng gần đó, thì bạn có thể tiết kiệm chi phí giao hàng.

 1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
 3. Từ bảng điều khiển của bạn, chọn Thương mại , và sau đó bên dưới Báo cáo & Cột Cài đặt , chọn Phương thức giao hàng .
 4. Trên trang Giao hàng, bên dưới Phương thức giao hàng , chọn Thêm bên cạnh Giao hàng địa phương
  Nút thêm tùy chọn Giao hàng địa phương được tô sáng
 5. Bên dưới Nội dung khách hàng nhìn thấy khi chọn phương thức này , hãy chọn một nhãn duy nhất có tối đa 255 ký tự (như Giao hàng nội hạt, Giao hàng trong thành phố, v.v.) để khách hàng biết họ đang chọn gì.
 6. Bắt đầu với số tiền Đơn hàng ban đầu là 0,00, chọn Phí giao hàng cho mỗi đơn hàng để bao gồm phạm vi số tiền bạn sẽ tính vào tùy chọn Giao hàng địa phương.

  Ví dụ:
  Ví dụ về Phí giao hàng cho mỗi đơn hàng dựa trên số tiền Đơn hàng

 7. ChọnChỉnh sửa biểu tượng bút chì chi tiết Chỉnh sửa để xác định Khu vực giao hàng của bạn.
 8. Chọn bang hoặc vùng lãnh thổ mà bạn sẽ cung cấp dịch vụ giao hàng địa phương.
 9. Bật nút gạt Chỉ giao hàng cho một số mã bưu chính / mã zip để thêm các mã cụ thể.
  Lưu ý: Thêm dấu hoa thị (*) sau các ký tự bắt đầu một dải mã bưu chính (ví dụ: 902 * sẽ bao gồm tất cả các mã bắt đầu bằng 902, bao gồm cả 90210 chẳng hạn).
 10. Chọn Thêm , rồi chọn Lưu .
 11. Chọn Lưu để kích hoạt Giao hàng địa phương như một tùy chọn cho khách hàng trong khu vực giao hàng xác định của bạn.

Xem thêm thông tin