Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Thêm và liên kết nút văn bản

Bằng cách thêm nút văn bản được liên kết, bạn có thể cho phép khách hàng chuyển thẳng đến một trang trên website của bạn — hoặc một trang khác bất kỳ. Ví dụ: nếu bạn muốn quảng bá bản tin của mình, hãy liên kết nút "đăng ký" đến biểu mẫu đăng ký email của bạn. Là một trong những điều đầu tiên khách truy cập nhìn thấy, các "nút thao tác" như vậy có thể tăng khả năng phản hồi của khách truy cập.

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn và mở sản phẩm. (Bạn cần trợ giúp mở sản phẩm?)
 2. Nhấp vào Sửa/Sửa trang.
 3. Trong bảng điều khiển Phần, hãy nhấp vào Đầu trang.
  Nhấp vào Đầu trang
 4. Trong phần Nội dung của bảng điều khiển Đầu trang, hãy nhấp vào Nút thao tác.
  Nhấp vào Nút thao tác
 5. Nhấp vào nút bật tắt bên cạnh Hiển thị nút thao tác để bật.
  bật Hiện nút thao tác
 6. Nhập nội dung bạn muốn hiển thị trên Nhãn của nút.
  Nhập nhãn của nút

  Lưu ý: Nhãn càng ngắn, khả năng mọi người đọc nhãn càng cao. Chú ý không vượt quá 25 ký tự.

 7. Nhấp vào mũi tên Liên kết đến trang để liên kết nút đến một trang trên trang của bạn hoặc Website khác.
  Liên kết đến một trang đã chọn
 8. Nếu bạn đã chọn Trang chủ, bạn cũng có thể nhấp vào mũi tên Phần để liên kết tới một phần cụ thể trong trang.
  Liên kết đến phần trong Trang chủ

  Lưu ý: Tùy chọn này chỉ dành cho Trang chủ.

 9. Các thay đổi của bạn đều được tự động lưu, do đó, khi bạn hoàn thành, hãy nhấp vào Xem trước để xem kết quả.
  Chữ cho nút thao tác xem trước
 10. Khi bạn đã sẵn sàng công khai các thay đổi, nhấp vào Đăng tải trang hoặc Đăng tải.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.