Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Thêm và Sửa bảng

Các bảng là hữu ích để hiển thị thông tin theo các hàng và cột, khiến việc xem nhanh thông tin dễ dàng hơn. Bạn có thể định dạng văn bản của một bảng khi bạn tạo ra nó, hoặc sửa những cài đặt đó sau này. Bạn cũng có thể sửa các thành phần của bảng, như các ô, dòng và cột trong bảng.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Website Builder của bạn.
 2. Nhấp vào Sửa trang.
 3. Để thêm một bảng, kéo và thả Nhấp và kéo công cụ văn bản vào trang.
 4. Nhấp đúp trong hộp văn bản dấu chấm để hiển thị trình biên tập của hộp văn bản, sau đó nhấp vào nút bảng của trình soạn thảo.
  Nhấp vào biểu tượng bảng trong trình biên tập của hộp văn bản.

  Hãy tiếp tục và xóa "Nhập đoạn văn bản ở đây" từ hộp văn bản.

 5. Chọn bao nhiêu hàng và cột tùy ý. Bạn cũng có thể thiết lập chiều dài, chiều rộng, đầu đề, khoảng cách ô và khoảng đệm trong ô, cũng như kích cỡ đường viền và canh lề của bảng. Nếu muốn, nhập một tóm tắt và chú thích.
  Hộp hội thoại Thuộc tính bảng

  Menu Đầu trang được cài đặt là Không theo mặc định, nhưng cho phép bạn chọn tô đậm kiểu chữ cho Dòng đầu tiên, Cột đầu tiên, hay cả hai.

 6. Nhấp vào OK và bảng được thêm vào trang của bạn.
  Bảng hiển thị trên trang.

  LƯU Ý: Như ảnh chụp màn hình này cho thấy, cài đặt Canh lề được áp dụng cho vị trí bảng trong hộp văn bản có dấu chấm màu xanh, không phải cho nội dung của bảng, như là chú thích.

 7. Nhấp vào bên trong ô bất kỳ để nhập nội dung của bạn.

Để sửa một bảng

 1. Đăng nhập vào tài khoản Website Builder của bạn.
 2. Nhấp vào Sửa trang.
 3. Nhấp đúp vào bảng để hiển thị trình biên tập hộp văn bản.
  Nhấp đúp vào bảng sẽ hiển thị trình biên tập hộp văn bản.
 4. Chọn đoạn văn bản mà bạn muốn thay đổi bên trong bảng.
 5. Nhấp vào nút thích hợp bên trong trình biên tập hộp văn bản để thay đổi lựa chọn của bạn, hoặc nhấn phím Xóa để xóa.
  Nhấp vào nút thích hợp bên trong trình biên tập hộp văn bản để thay đổi lựa chọn của bạn.

  Tùy thuộc vào cài đặt trình duyệt web của bạn, nhấp vào các nút Cắt, Sao chép, Dán của trình soạn thảo của hộp văn bản sẽ kích hoạt một cảnh báo cho bạn biết nên sử dụng các biểu tượng phím tắt. (Xem thêm Thêm và Sửa văn bản.)
  Nhấp vào các nút Cắt, Sao chép hoặc Dán của trình soạn thảo của hộp văn bản sẽ kích hoạt một cảnh báo cho bạn biết trình duyệt web không cho phép họ sử dụng.

 6. Để thay đổi không chỉ định dạng bảng, nhấp đúp vào bảng và nhấp phải vào một thành phần của bảng (như một ô, dòng hoặc cột) và lựa chọn từ menu chính và menu con của nó.
  Nhấp phải vào bên trong bảng và lựa chọn trong menu.
 7. Lặp lại thao tác để sửa các thành phần khác của bảng. Lựa chọn của bạn bao gồm:
  Thành phần của bảng Lựa chọn
  Ô Chèn ô trước hoặc sau, xóa ô, nhập các ô, nhập bên phải hoặc bên trái, chia theo chiều ngang hoặc chiều dọc, và các thuộc tính của ô.
  Hàng Chèn ô trước hoặc sau, xóa ô
  Cột Chèn cột trước hoặc sau, xóa cột

 8. Nhấp vào Xuất bản (và làm lại lần nữa khi được yêu cầu xác nhận hành động) để cập nhật trang của bạn trực tuyến, sau đó nhấp vào liên kết của cửa sổ xác nhận để xem những thay đổi.
  Xuất bản trang của bạn và kiểm tra xem bảng hiển thị như thế nào trong trang của bạn.

Bước Tiếp Theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.