Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Studio Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thêm và xem các trang trong GoDaddy Studio

Các dự án GoDaddy Studio của bạn có thể có một hoặc nhiều trang. Chọn thiết bị của bạn để tìm hiểu cách xem và thêm trang.

 1. Đăng nhập vào ứng dụng GoDaddy Studio của bạn.
 2. Ở cuối màn hình, chạm vào Dự án rồi chạm vào dự án bạn muốn làm việc.
 3. Ở đầu màn hình, chạm vàoCác trang biểu tượng trang .
 4. Để nhân đôi một trang hiện có, cuộn đến trang bạn muốn nhân đôi, sau đó chạm vàoCác trang trùng lặp biểu tượng nhân đôi . Trang mới sẽ xuất hiện ở bên phải của trang gốc.
  Để thêm một trang trống mới, hãy chạm vào biểu tượng +. Một khung trống mới sẽ xuất hiện ở bên phải của trang gốc.
 5. Ở góc trên cùng bên phải, chạm vào dấu kiểm để xác nhận các thay đổi của bạn.

Sau khi trang được tạo, bạn có thể chỉnh sửa trang mới như bình thường.

Thêm trang

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy Studio của bạn .
 2. Chọn dự án bạn muốn làm việc.
 3. Trong menu bên trái, chọn biểu tượng Trang .
 4. Để nhân đôi một trang hiện có, cuộn đến trang bạn muốn nhân đôi, sau đó chọnCác trang trùng lặp biểu tượng nhân đôi . Trang mới sẽ xuất hiện bên dưới trang gốc.
  Để thêm một trang trống mới, chạm vào biểu tượng + ở cuối danh sách trang. Một khung trống mới sẽ xuất hiện bên dưới trang cuối cùng bạn đã chọn.

Sau khi trang được tạo, bạn có thể chỉnh sửa trang mới như bình thường.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin