Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Thêm video vào đầu trang trong website của tôi

Sử dụng video ở đầu trang website là một cách giúp tăng sự hứng thú về trực quan hoặc làm nổi bật các sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Mặc định đối với người dùng di động là xem các ảnh tĩnh vì vậy trang sẽ tải nhanh hơn. Video trong phần đầu trang được phát mà không có âm thanh. Thêm video vào một phần trên trang của bạn để bật âm thanh.

Lưu ý: Không phải mọi giao diện đều cho phép video. Nếu bạn muốn thay đổi giao diện đầu trang, hãy thay đổi giao diện của mình.

Video này là một phần của Tuyển tập Hướng dẫn cho Cách xây dựng website của riêng bạn.

 1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh website của bạn.
 3. Chọn Chỉnh sửa website hoặc Chỉnh sửa trang để mở trình soạn thảo website.
 4. Chọn đầu trang (phần đầu tiên của trang chủ) rồi chọn mũi tên bên cạnh phương tiện cho trang bìa.
  Ảnh chụp màn hình mũi tên bên cạnh hình ảnh phương tiện làm bìa.
 5. Chọn Video.
 6. Chọn Thay đổi video.
 7. Tải lên hoặc chọn video của riêng bạn hay video trong kho, hoặc nhập một video từ một URL. (Chỉ có cá liên kết Vimeo mới sử dụng được cho video Tiêu đề, nhưng bạn có thể thêm một đường dẫn video YouTube đến các phần website khác.)
 8. Vui lòng chọn khách hàng xem trang của bạn trên thiết bị di động có nên chỉ nhìn thấy hình thu nhỏ, để trang của bạn tải nhanh hơn.
 9. Các thay đổi của bạn sẽ được lưu trong khi bạn thao tác. Đăng tải trang của bạn để mọi người thấy được những thay đổi.

Bước tiếp theo

Xem thêm thông tin