Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Thêm Workspace Email của tôi vào Thư (Mac)


Bước 4 trong loạt bài Cài đặt Workspace Email của tôi.

Thêm tài khoản Email trong không gian làm việc của bạn vào Apple Mail. Sau đó, bạn có thể gửi và nhận email doanh nghiệp từ máy Mac của mình.


 1. Mở Apple Mail.
  • Người dùng mới: Bạn sẽ thấy màn hình Chọn một nhà cung cấp tài khoản Thư....
  • Người dùng đang hiện hoạt: Nhấp vào Thư và chọn Thêm tài khoản. Bạn sẽ thấy màn hình Chọn một nhà cung cấp tài khoản Thư.....
   Chọn Tài khoản Mail khác, và nhấp vào Tiếp tục
 2. Chọn Tài khoản Mail khác, và nhấp vào Tiếp tục.
  Chọn Tài khoản Mail khác, và nhấp vào Tiếp tục
 3. Nhập Tên, Địa chỉ EmailMật khẩu của bạn. Bạn cần nhập email và mật khẩu trong không gian làm việc của mình (thông tin đăng nhập GoDaddy sẽ không dùng được ở đây.)
 4. Nhấp vào Đăng nhập.
  Nhập thông tin chi tiết email.
 5. Nhập các cài đặt Máy chủ Thư và nhấp vào Đăng nhập.
  • Máy chủ thư đến: imap.secureserver.net
  • Máy chủ thư đi: smtpout.secureserver.net
  Nhập các cài đặt máy chủ thư
 6. Vui lòng nhấp vào Hoàn tất. Apple Mail sẽ xác minh các cài đặt Tài khoản không gian làm việc và tải email của bạn.
  Nhấp vào Hoàn tất

Email của bạn đã có trên máy Mac và mọi thứ đã hoàn tất! Nếu bạn muốn thêm email của mình vào thiết bị khác, hãy nhấp vào Trước. Nếu bạn đã hoàn tất, hãy thực hiện bước kế tiếp!

Nếu bạn có nhiều hơn một tài khoản Apple Mail, vui lòng nhấp vào Hộp thư đến và chọn tài khoản email mới để xem hộp thư đến của bạn.
Nhấp vào Hoàn tất

Xử lý sự cố


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.