Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email trong không gian làm việc Trợ giúp

Thêm Workspace Email của tôi vào Email Samsung trên Android


Bước 4 trong chuỗi Thiết lập tài khoản Email trong không gian làm việc của tôi.

Thêm tài khoản Email trong không gian làm việc vào Email Samsung trên thiết bị Android của bạn. Sau đó, bạn có thể gửi và nhận email doanh nghiệp từ điện thoại của mình.

 1. Mở ứng dụng Email của bạn.
  Phong bì trắng trên nền đỏ có chữ Email ghi bên dưới
  • Người dùng mới: bạn sẽ thấy màn hình cài đặt Email.
  • Người dùng đang hiện hoạt: chọn Ba đường kẻ ngang chồng nhau Menu, chạm vào Cài đặt rồi chọn Thêm tài khoản.
 2. Trên màn hình Cài đặt Email, vui lòng chọn Khác.
  Chọn Khác để cài đặt tùy chọn email
 3. Nhập địa chỉ emailmật khẩu của bạn rồi nhấp vào Đăng nhập.
  Nhập địa chỉ email, mật khẩu và nhấp vào Đăng nhập
 4. Ứng dụng Email Samsung sẽ tự động tìm cài đặt tài khoản email của bạn. Sau đó, hộp thư đến email sẽ bắt đầu tải trên thiết bị Android của bạn.

Email đã có trên thiết bị Android của bạn và mọi thứ đã hoàn tất! Nếu bạn muốn thêm email của mình vào thiết bị khác, hãy nhấp vào Trước. Nếu bạn đã hoàn tất, hãy thực hiện bước kế tiếp!

Xử lý sự cố

 • Nếu Android không thể tự động tìm tài khoản email của bạn, hãy thử nhập các cài đặt máy chủ và cổng như sau:
  • Máy chủ đến IMAP: imap.secureserver.net:993
  • Mật khẩu IMAP: Workspace password
  • Máy chủ đi SMTP: smtpout.secureserver.net:465 (hoặc 587)
  • Mật khẩu SMTP: Workspace password
 • Để biết thêm các bước khắc phục sự cố, xem Xử lý sự cố cài đặt Workspace Email trên Android.

Xem thêm thông tin