Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email trong không gian làm việc Trợ giúp

Thêm Workspace Email của tôi vào Outlook (Windows)


Bước 4 trong loạt bài Cài đặt Workspace Email của tôi.

Thêm địa chỉ Workspace Email của bạn vào Outlook 2016 trở lên trên máy tính chạy Windows. Sau đó, bạn có thể gửi và nhận email công việc.


 1. Mở Outlook.
 2. Chọn Tập tin > Thêm tài khoản.
  Thêm tài khoản
 3. Nếu bạn chưa mở Outlook trước đó, bạn sẽ thấy màn hình chào mừng.

 4. Nhập địa chỉ Workspace Email của bạn và chọn Kết nối.
  Nhập địa chỉ email
 5. Lưu ý: Nếu Outlook tự động phát hiện tài khoản Workspace Email của bạn, hãy nhập mật khẩu và chọn Kết nối, rồi chuyển sang bước 11.

 6. Chọn POP hoặc IMAP.
  Các-tùy-chọn-thiết-lập-nâng-cao
 7. Dưới phần Thư đến, hãy nhập Máy chủCổng.
 8. Nội dung cần nhập cho... Máy chủ Cổng
  Máy chủ đến (IMAP) imap.secureserver.net 993
  Máy chủ đến (POP) pop.secureserver.net 995
 9. Nếu bạn dùng IMAP, ở phần Phương thức mã hóa, hãy chọn SSL/TLS trong danh sách.
  Cài-đặt-tài-khoản-IMAP
 10. Nếu bạn dùng POP, hãy chọn hộp kiểm SSL/TLS.
  Cài-đặt-tài-khoản-POP

 11. Trong phần Thư đi, nhập Máy chủCổng:
  • Máy chủ: smtpout.secureserver.net
  • Cổng: 465
 12. Trong phần Phương thức mã hóa, chọn SSL/TLS trong danh sách.
 13. Vui lòng chọnTiếp theo.
 14. Nhập Mật khẩu và chọn Kết nối.
  Nhập-mật-khẩu
 15. Sau khi bạn nhìn thấy thông báo xác nhận đã thêm tài khoản email, hãy chọn Xong.

Xem thêm thông tin