Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email trong không gian làm việc Trợ giúp

Thêm Workspace Email của tôi vào Thư (Mac)


Bước 4 trong loạt bài Cài đặt Workspace Email của tôi.

Thêm tài khoản Workspace Email của bạn vào ứng dụng Thư. Sau đó, bạn có thể gửi và nhận email doanh nghiệp từ máy Mac của mình.


 1. Mở ứng dụng Thư.
  • Nếu bạn mới sử dụng Thư: Bạn sẽ thấy màn hình Chọn một nhà cung cấp tài khoản Thư....
  • Nếu bạn đã dùng Thư: Vui lòng chọn Thư >Thêm tài khoản. Bạn sẽ thấy màn hình Chọn một nhà cung cấp tài khoản thư....
   Chọn Tài khoản Thư khác, và nhấp vào Tiếp tục
 2. Vui lòng chọn Tài khoản Thư khác Tiếp tục.
  Chọn Tài khoản Thư khác, và nhấp vào Tiếp tục
 3. Vui lòng nhập Tên, Địa chỉ EmailMật khẩu của bạn. Bạn sẽ cần nhập địa chỉ và mật khẩu Workspace Email của bạn (tên người dùng và mật khẩu GoDaddy sẽ không dùng được ở đây).
 4. Chọn Đăng nhập.
  Nhập thông tin chi tiết email
 5. Nhập các cài đặt Máy chủ thư và chọn Đăng nhập.
  • Máy chủ thư đến: imap.secureserver.net
  • Máy chủ thư đi: smtpout.secureserver.net
  Nhập các cài đặt máy chủ thư
 6. Lưu ý: Nếu máy chủ email không tìm thấy tự động được, bạn có thể thấy một thông báo lỗi. Điều này là bình thường.

 7. Chọn Hoàn tất. Ứng dụng Thư sẽ xác minh cài đặt tài khoản và tải email của bạn.
  Nhấp vào Hoàn tất

Nếu bạn có nhiều tài khoản Thư, vui lòng chọn Hộp thư đến và chọn tài khoản email mới để xem hộp thư đến của bạn.

Email của bạn đã có trên máy Mac và mọi thứ đã hoàn tất! Nếu bạn muốn thêm email của mình vào thiết bị khác, vui lòng chọn Trước đây. Nếu bạn đã hoàn tất, hãy thực hiện bước kế tiếp!

Xử lý sự cố