Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Thêm, xóa và sắp xếp các trang

Với phiên bản Website Builder 6, bạn có thể thêm và đăng tải nhiều trang web như tài khoản của bạn cho phép. Bạn cũng có thể xóa các trang mà bạn không còn cần nữa. Để tổ chức trang web tốt hơn, bạn có thể sắp xếp thứ tự hiển thị của các trang và chọn không xuất bản các trang cụ thể.

Lưu ý: Nếu tài khoản của bạn sử dụng tên miền .mobi, bạn chỉ có thể thêm các trang di động. Bạn không thể thêm các trang truyền thống. Để biết thông tin về cách thêm trang di động, hãy xem

.

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
 2. Trong danh sách Sản phẩm của bạn, nhấp vào Trình dựng website, sau đó nhấp vào Quản lý bên cạnh tài khoản mà bạn muốn sử dụng.
 3. Nhấp vào Thiết kế trang của bạn.
 4. Nhấp vào Trang, rồi chọn Thêm trang.
 5. Chọn loại trang bạn muốn thêm, rồi hoàn thành các bước thích hợp:
  • Trang trống — Để thêm một trang không có nội dung, chọn Trang trống.
  • Trang dựng sẵn — Để thêm một trang có nội dung từ mẫu dựng sẵn, đi đến menu Danh mục, rồi chọn một danh mục. Từ menu Trang, chọn một trang dựng sẵn.
  • Bản sao trang hiện có — Để thêm bản sao của một trong các trang hiện có, hãy chọn bản sao đó.
  • Trang ảnh — Thêm một trang được tối ưu hóa cho thư viện ảnh.
  • Trang blog — Thêm một trang được tối ưu hóa cho blog.
 6. Nhấp vào Thêm trang.
 7. Trong trường Tiêu đề trang, nhập một tiêu đề.
 8. Từ menu Sao chép điều hướng từ, chọn trang cần sao chép.
 9. Nếu bạn muốn thêm menu điều hướng trang web vào trang, hãy chọn Thêm điều hướng trong trang.

  Lưu ý: Để thêm nhiều trang, hãy nhấp lại vào Thêm trang rồi điền đầy đủ vào các trường.

 10. Nhấp OK.

Để xóa nhiều trang

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
 2. Trong danh sách Sản phẩm của bạn, nhấp vào Trình dựng website, sau đó nhấp vào Quản lý bên cạnh tài khoản mà bạn muốn sử dụng.
 3. Nếu bạn đang làm việc trong Trình thiết kế trang, hãy nhấp vào Thoát trình thiết kế.
 4. Từ menu Quản lý, chọn Tổ chức trang.
 5. Nhấp vào Dấu X đỏ bên cạnh trang mà bạn muốn xóa, rồi nhấp vào OK để xác nhận xóa.

  Lưu ý: Để xóa một trang Sổ khách, hãy nhấp vào nút bánh răng ở bên trái trang đó và chọn Vô hiệu hóa sổ khách .
  Nhấp vào Vô hiệu hóa sổ khách

Để xóa trang

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
 2. Trong danh sách Sản phẩm của bạn, nhấp vào Trình dựng website, sau đó nhấp vào Quản lý bên cạnh tài khoản mà bạn muốn sử dụng.
 3. Trong menu Chuyển đến trang:, chọn trang bạn muốn xóa. Trình thiết kế trang sẽ mở.
 4. Nếu bạn đang làm việc trong Trình thiết kế trang, hãy chọn trang bạn muốn xóa.
 5. Từ menu Trang, nhấp vào Xóa trang.
 6. Nhấp vào OK để xác nhận xóa.

Để sắp xếp các trang

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
 2. Trong danh sách Sản phẩm của bạn, nhấp vào Trình dựng website, sau đó nhấp vào Quản lý bên cạnh tài khoản mà bạn muốn sử dụng.
 3. Nếu bạn đang làm việc trong Trình thiết kế trang, hãy nhấp vào Thoát trình thiết kế.
 4. Từ menu Quản lý, chọn Tổ chức trang.
 5. Để thay đổi thứ tự các trang, hãy chọn và kéo các trang theo thứ tự bạn muốn hiển thị.
 6. Để đặt một trong các trang của bạn làm trang chủ, hãy chọn trang đó, sau đó chọn Đặt trang này làm Trang chủ.
 7. Để không xuất bản một trong các trang của bạn, hãy chọn trang đó, rồi chọn Không xuất bản trang này.
 8. Để thay đổi thuộc tính cho một trang, hãy chọn trang đó, rồi thực hiện như sau:
  • Trong trường Tiêu đề điều hướng, nhập tên bạn muốn hiển thị trên nút liên kết với tiêu đề đó.
  • Trong trường Tiêu đề trình duyệt, nhập tiêu đề mà bạn muốn hiển thị trong trình duyệt.
  • Trong trường Tiêu đề đầu trang, nhập tiêu đề cho trang.
  • Trong trường Tên tệp, nhập tên để hiển thị trong URL của trang.
  • Để tự động đặt lại các nút điều hướng nhằm phản ánh thay đổi, chọn Khôi phục điều hướng mặc định.

   Lưu ý: Thao tác này sẽ ghi đè lên bất kỳ cài đặt hoặc điều hướng phụ nào mà bạn đã thêm từ trang Chỉnh sửa điều hướng.

 9. Nhấp OK.
 10. Để xác nhận thay đổi, nhấp vào OK.

Bước tiếp theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.