Websites + Marketing Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Theo dõi lưu lượng truy cập website với Google Analytics

Google Analytics là một công cụ miễn phí theo dõi dữ liệu liên quan đến lưu lượng truy cập trang web của bạn và có thể giúp bạn hiểu được thông tin đó. Kiến thức là sức mạnh - những thông tin chi tiết này có thể cung cấp thông tin về danh mục sản phẩm, bổ sung hàng tồn kho và cách chi tiêu tiền tiếp thị của bạn để thu hút nhiều sự chú ý hơn nữa.

Chọn một câu hỏi để xem câu trả lời.

Google Analytics theo dõi những loại thông tin nào?

Google Analytics theo dõi những từ khóa mà website của bạn đang xếp hạng trong kết quả tìm kiếm, khách truy cập đã ở đâu trước khi đến với website của bạn và cách họ điều hướng trên website. Xem các xu hướng này theo thời gian để giúp đưa ra các quyết định về việc cải thiện sự hiện diện trực tuyến của bạn.

Làm thế nào để kích hoạt Google Analytics cho website của tôi?

Đăng ký một tài khoản miễn phí và ghi lại ID theo dõi duy nhất của bạn. Thêm ID theo dõi của bạn trong cài đặt Websites + Marketing để kết nối website của bạn với Google Analytics.

Tôi có thể cài đặt Google Analytics trên bất kỳ website nào không?

Mọi gói Websites + Marketing đều có thể cài đặt Google Analytics.

Google Analytics có tự động được thêm vào website không?

Bạn sẽ cần thêm ID theo dõi trong cài đặt Websites + Marketing.

Làm thế nào để biết liệu trang của tôi có được kết nối với Google Analytics hay không?

Sau khi thêm ID theo dõi trong cài đặt Websites + Marketing, hãy đăng tải trang của bạn để kích hoạt mã theo dõi Google Analytics. Chờ ít nhất 24 giờ rồi đăng nhập vào tài khoản Google Analytics của bạn. Bạn sẽ bắt đầu thấy số liệu thống kê, đồ thị và biểu đồ của dữ liệu được thu thập bởi website của bạn.

Xem thêm thông tin