Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thiết bị SonicWALL UTM: Cài đặt CSR và chứng nhận

Để cài đặt chứng nhận SSL trên thiết bị SonicWALL® UTM của bạn, hãy xem tài liệu SonicWALL tại đây .

Bạn có thể tải xuống các tập tin bạn cần bằng cách sử dụng các hướng dẫn sau: